„Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz ze sprzętem specjalistycznym

dla OSP Grudusk gmina Grudusk”

Umowa Nr RPMA.05.01.00-14-5536/16 z dnia 30.01.2017 r.

Aneks nr RPMA.05.01.00-14-5536/16-01 z dnia 23.11.2017 r.

Aneks nr RPMA.05.01.00-14-5536/16-02 z dnia 04.09.2018 r.

Cele projektu:

Cel główny:

Głównym celem projektu jest efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym, w tym pożarom oraz innym negatywnym zjawiskom atmosferycznym poprzez doposażenie jednostki OSP w Grudusku, która stanowi istotny element systemu reagowania i ratownictwa w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i mienia.

Cele szczegółowe:

 • poprawa wyposażenia jednostki OSP w Grudusku;
 • odmłodzenie taboru samochodów strażackich w jednostce OSP w Grudusku;
 • sprofesjonalizowanie jednostki OSP w Grudusku;
 • poprawa bezpieczeństwa 3 840 mieszkańców gminy wiejskiej Grudusk;
 • poprawa warunków pracy strażaków;
 • poprawa bezpieczeństwa strażaków;
 • podniesienie roli i znaczenia jednostki OSP w Grudusku wśród społeczeństwa;
 • zachęcenie do ochotniczej służby w jednostce OSP w Grudusku;
 • dbałość o stan środowiska naturalnego.

Planowane efekty:

Zakres rzeczowy projektu dotyczy zakupu średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe wraz ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym niezamontowanym na stałe (pompy pożarnicze, zestaw ratownictwa technicznego, zestawy ratownictwa medycznego, agregaty prądotwórcze) dla OSP Grudusk.

Parametry techniczne samochodu ratowniczo-gaśniczego: silnik min. EURO VI MOC 250 kW/340KM przy zbiorniku 4500 l. Pojazd z maksymalną masą rzeczywistą w granicach 7500^14000 kg oraz układ napędowy 4x4 uterenowiony (pojedyncze ogumienie na osi tylnej z możliwością odłączenia osi przedniej). Pojazd posiadał będzie Świadectwo Dopuszczenia CNBOP-PIB do użytkowania i spełniał będzie „Wymagania dla samochodów ratowniczo – gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”.

Całkowita wartość projektu: 1 012 905 zł

Wydatki kwalifikowalne: 844 662,99 zł

Wysokość dofinansowania Funduszu Europejskiego: 336 175,87 zł

 

Zakres rzeczowy Projektu:

  1. Opracowanie studium wykonalności projektu.
  2. Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo - gaśniczym zamontowanym na stałe wraz ze sprzętem ratowniczo – gaśniczym niezamontowanym na stałe.
  3. Promocja projektu.

View the embedded image gallery online at:
http://grudusk.com/index.php/193-projekty-ue#sigFreeId86df5d81cb

„Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Urzędu Gminy w Grudusku”

Cele projektu:

Cel główny: poprawa środowiska naturalnego poprzez zmniejszenie emisji substancji szkodliwych powstałych w wyniku produkcji energii cieplnej na terenie gminy.

Cel bezpośredni: zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym w wyniku głębokiej modernizacji energetycznej budynku użyteczności publicznej: Urzędu Gminy w Grudusku.

Planowane efekty:

Redukcja zanieczyszczeń powietrza poprzez obniżenie ilości substancji zanieczyszczających wprowadzanych do powietrza z procesów energetycznego spalania paliwa.

Zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło.

Redukcja ubytków ciepła w budynku, która pozwoli na znaczne oszczędności kosztów energii.

Poprawa warunków pracy dla 30 pracowników w budynku użyteczności publicznej: w Urzędzie Gminy, a także podwyższenie bezpieczeństwa użytkowników budynku.

Oszczędności wynikające z zastosowania ulepszenia termomodernizacyjnego.

Zmniejszone koszty eksploatacyjne funkcjonowania budynku.

Zmniejszenie zapotrzebowania na paliwo w źródle ciepła.

Wzrost estetyki budynku.

Oszczędność surowców energetycznych.

Poprawa stanu technicznego budynku użyteczności publicznej.

Zwiększenie komfortu użytkowania budynku.

Wzrost zgodności/dostosowania do prawa wspólnotowego, krajowego w zakresie norm efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej.

Zwiększenie możliwości realizacji koncepcji zrównoważonego rozwoju na obszarze gminy Grudusk.

Całkowita wartość projektu: 528 707,55 zł

Wydatki kwalifikowalne: 498 032,55 zł

Wysokość dofinansowania Funduszu Europejskiego: 398 426,04 zł

 

Zakres rzeczowy:

 

Dokumentacja: studium wykonalności projektu, dokumentacja projektowo-kosztorysowa, aktualizacja kosztorysu, audyt energetyczny, audyt energetyczny ex-post, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej.

 

Prace budowlane: ocieplenie budynku (ścian zewnętrznych), docieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, przebudowa systemu grzewczego, instalacja gazu płynnego LPG wraz ze zbiornikami, zastosowanie energii odnawialnej OZE (montaż paneli fotowoltaicznych)

 

Nadzór inwestorski.

 

 Zdjęcia budynku UG przed termomodernizacją

 Zdjęcia budynku UG po termomodernizacji

Podkategorie