Nauczyciel uczestniczy w obowiązkowym szkoleniu metodycznym i motywacyjnym, doskonalącym ich warsztat pracy, mają również możliwość uczestniczenia w szkoleniach dodatkowych.

Uczniowie w ramach Programu wpłacają miesięcznie 5 zł. Środki te przeznaczone są przede wszystkim na potrzeby zajęć np. kopiowanie materiałów, pomoce dydaktyczne, dodatkowe nagrody, rajdy, biwaki, itp.

Okres realizacji Projektu: 09.2014 r. – 06.2015 r.

Projekt obejmuje 15 uczniów Gimnazjum Publicznego im. Papieża Jana Pawła II w Grudusku. Zajęcia prowadzi Pan Mariusz Zygnerski.


Montaż finansowy zadania:

Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej finansuje w ramach Programu:

  1. Zestawy dla uczniów (podręcznik, zeszyt ćwiczeń).
  2. Koszty niezbędnych szkoleń dla nauczyciela.
  3. Utrzymanie i bieżące funkcjonowanie platformy e-learningowej.
  4. Część wynagrodzenia nauczyciela prowadzącego zajęcia: 2 070,00 zł.

Wkład Gminy Grudusk:

  1. Pozostała część wynagrodzenia nauczyciela wraz z wymaganymi składkami: 2 879,38 zł.


Oficjalna strona Projektu www.youngster.pl