wartość brutto: 24 417,60 zł

  1. Rozdzielacz kulowy – 1 szt.

wartość brutto: 600,48 zł

  1. Kurtyna wodna – 1 szt.

wartość brutto: 418,20 zł

  1. Węże tłoczne Ø75 – 4 szt.

wartość brutto: 561,60 zł

  1. Węże tłoczne Ø52 – 6 szt.

wartość brutto: 550,80 zł

  1. Ubranie typu NOMEX – 8 szt.

wartość brutto: 12 000,00 zł

Całkowita wartość zadania: 39 682,68 zł

Dotacja WFOŚiGW: 19 841,34 zł

Wkład własny - Gminy Grudusk i OSP Grudusk: 19 841,34 zł

Zakupione wyposażenie przekazane zostało jednostkom OSP Grudusk i OSP Przywilcz w październiku 2015 roku.

Termin rozliczenia końcowego dotacji: 29.01.2016 r.