Lp.
 
 
 
 
Nazwa i adres firmy
 
Zaoferowana cena zł
 
netto
 
brutto
1.

PERFECT SYSTEMS Tomasz Sarnecki

ul. Norwida 2
06-400 Ciechanów
12 195,12
15 000,00
 
2.

Biuro Inżynieryjne Martex Marcin Puźniak

Gorzeszów 19
58-405 Krzeszów
12 350,00
15 190,50
 
Kryterium oceny ofert – najniższa cena.
 

Mając na uwadze przyjęte kryterium ofert, najkorzystniejsza okazała się i została wybrana oferta firmy:

 
PERFECT SYSTEMS Tomasz Sarnecki
ul. Norwida 2
06-400 Ciechanów
 
 
                                                                                                                      Wójt

                                                                                             mgr Jacek Oglęcki