INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 08.03.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 12.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

W ó j t  G m i n y  G r u d u s k

ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy

  1. PODINSPEKTOR  księgowości budżetowej

 

  1. Wymagania niezbędne:

a/  obywatelstwo polskie

b/  zdolność do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

c/  stan zdrowia umożliwiający pracę na w/w stanowisku

d/  nieposzlakowana opinia

e/ niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne         przestępstwo skarbowe

e/ wykształcenie   wyższe  ekonomiczne o specjalności: finanse, finanse publiczne,  rachunkowość, ekonomia

f/  co najmniej 3-letni   staż pracy , w tym  co najmniej 1 rok pracy w administracji samorządowej na stanowisku związanym z księgowością.

 Ponadto kandydat na stanowisko Inspektora ds. księgowości budżetowej  powinien  posiadać umiejętność biegłej obsługi komputera w zakresie podstawowych programów pakietów  Office oraz  programów finansowo-księgowych

 
URZĄD GMINY GRUDUSK INFORMUJE

,że w dniach od 9 do 16 kwietnia 2018 roku w Gminie Grudusk odbędzie się nieodpłatna (objazdowa) ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO ORAZ STARYCH OPON

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WE WSZYSTKICH MIEJSCOWOŚCIACH WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Dzięki tej zbiórce akcyjnej mieszkańcy Gminy Grudusk będą mieli możliwość pozbycia się odpadów wielkogabarytowych m in. zniszczonych bezużytecznych mebli, przedmiotów gospodarstwa domowego, sprzętu elektrycznego i elektronicznego AGD i RTV oraz starych opon.

TERMIN ODBIORU ODPADÓW

MIEJSCOWOŚCI

Korzystając z organizowanej zbiórki akcyjnej zachęcamy mieszkańców Gminy Grudusk do przeprowadzenia porządków na swoich posesjach i w domach.

Zgodnie z regulaminem ww. odpady muszą być wystawione w określonych terminach na chodnik lub pobocze drogi przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu uprawnionego do odbioru odpadów, tak, aby nie zakłócać ruchu pieszego oraz komunikacji samochodowej.

9 kwiecień 2018

(poniedziałek)

Żarnowo, Grudusk-Olszak, Grudusk-Brzozowo, Wiksin, Rąbież Gruduski, Kołaki Małe, Kołaki Wielkie

 

10 kwiecień 2018

(wtorek)

Wiśniewo, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne, Przywilcz, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn

11 kwiecień 2018

(środa)

Dębowo, Leśniewo Dolne, Leśniewo Górne, Polanka, Humięcino-Andrychy, Humięcino–Retki, Humięcino-Koski, Humięcino Klary

 

12 kwiecień 2018

(czwartek)

Łysakowo, Humięcino, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia

13 kwiecień 2018

(piątek)

Sokólnik, Purzyce-Rozwory, Purzyce-Trojany, Sokołowo, Strzelnia, Borzuchowo-Daćbogi

16 kwiecień 2018

(poniedziałek)

Grudusk – wszystkie ulice

UWAGA: Odpady należy wystawić przed posesję najpóźniej do godziny 7.30 w dniu zbiórki.
Odpady będą odbierane przez NOVAGO Sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława.

Posiadanie takich odpadów do odbioru w gospodarstwie należy zgłosić do Urzędu Gminy Grudusk.

Zgłoszenia przyjmowane są pod nr tel .: 23 6715 012 w. 17 - u P. Agnieszki Adamskiej lub 23 6715 012 w. 21 - u P. Ryszarda Czaplickiego