Grudusk, 12 czerwca 2017 r

 OR-SO.0002.28.2017

OGŁOSZENIE

      Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r., poz.446 z późn.zm.) – zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2016 rok,

Uprzejmie informuję, iż dzień 21 czerwca 2017 r. w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie będzie dniem otwartym w celu przeprowadzenia konsultacji dotyczących propozycji nowych wzorów kart do głosowania stosowanych w wyborach samorządowych.

Konsultacje będą prowadzone w godzinach od 9.00 do 15.00 w siedzibie Delegatury KBW w Ciechanowie, ul. 17 Stycznia 7, III piętro, pok. 301.

Delegatura posiada wzory :

  • karty płachty w formacie A0 i dwa rodzaje karty płachty w formacie A1 oraz karty zbroszurowane formatu A4 przeznaczone do wyborów proporcjonalnych.
  • oraz karty jednostronne A4 i A5 przeznaczone do wyborów do rad gmin niebędących miastami na prawach powiatu i do wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast.

Zainteresowanych proszę o udział w konsultacjach.

Wójt

/-/ mgr Jacek Oglęcki

Urząd Gminy Grudusk informuje, że w dniu 13.06.2017 od godziny 10:00 do 14:00 nastąpi przerwa w dostawie wody dla ujęcia w Grudusku.

Za utrudnienia przepraszamy.