Grudusk, 27 listopada 2019 r

OR-SO.0002.10.2019

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję X Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na rok 2020 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

        - dokonania zmian w uchwale budżetowej na 2019 rok,

       - zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Grudusk na lata 2019-2031,

       - określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

   Telefony komórkowe, routery Wi Fi, stacje bazowe telefonii komórkowej nie są obojętne dla zdrowia. Świadczy o tym chociażby raport Bioinitiative, którego autorzy dokonali przeglądu ok. 3800 badań i doszli do wniosku, że urządzenia emitujące pola elektromagnetyczne mają negatywny wpływ na żywe organizmy (bioinitiative.org). Świadczy o tym też apel ponad 230 naukowców, którzy opublikowali badania w tej dziedzinie w czasopismach naukowych  (1).

   Niektóre miasta i kraje podjęły pewne kroki w celu uświadamiania obywateli o zagrożeniach płynących z korzystania z urządzeń bezprzewodowych, takich jak np. telefony komórkowe. Udzielili oni wskazówek jak można ograniczyć korzystanie z tych urządzeń, bądź też używać ich w bardziej bezpieczny sposób.

   Przykładem jest  Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) podpisana na Cyprze w listopadzie 2017(2). Przy podpisaniu był obecny Minister Zdrowia Cypru. W Polsce w tym zakresie aktywnie działa m. in. Kraków. Urząd Miasta Krakowa wydał m. in. ulotkę informacyjną dla mieszkańców “Pola Elektromagnetyczne”(3).

   W związku z powyższym, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U.z 2018 r. poz. 1330 z późn. zm.) uprzejmie proszę o udostępnienie następujących informacji:

1.W jaki sposób Państwa gmina/powiat/miasto edukuje mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, takich jak np.  telefon komórkowy i czy router Wi Fi?

2.Jeśli Państwa gmina/powiat/miasto nie edukuje mieszkańców, a zwłaszcza dzieci, jak bezpieczniej korzystać z bezprzewodowych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, to jakie zamierza podjąć kroki w tym kierunku w bieżącym lub w przyszłym roku?

 

 

Załączniki:

1.EMFscientist.org wersja polska

2.Deklaracja z Nikozji (Nicosia Declaration) wersja polska

3.Ulotka UM Krakowa o Polach Elektromagnetycznych (wersja gotowa do druku)

Szanowni Państwo

Uprzejmie informuję, że 8 października 2019 r. zakończył się nabór kandydatów na członków Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji reprezentujących mazowiecki III sektor. Obecnie rozpoczynamy kolejny etap wyboru członków Rady, tj. głosowanie na kandydatów, których zgłoszenia pozytywnie przeszły weryfikacje formalną.

W związku z powyższym zwracam się do Państwa z prośbą o pomoc w dotarciu z informacją o trwającym głosowaniu do jak najszerszego grona podmiotów i rozpropagowanie informacji o nim wśród współpracujących z Państwem organizacji pozarządowych

W załączeniu przekazuję informację o głosowaniu, warunkach, których spełnienie jest niezbędne, aby wziąć w nim udział oraz kartę do głosowania. Sylwetki kandydatów zaprezentowane zostały na stronie internetowej: www.dialoq.mazovia.pl

Mazowiecka Rada Działalności Pożytku Publicznego jest ważnym gremium doradzającym Marszałkowi Województwa we wszelkich kwestiach związanych z działalnością pożytku publicznego. W ciągu 4 kadencji Rada odbyła 45 posiedzeń w regularnych dwumiesięcznych odstępach, jednocześnie intensywnie pracując pomiędzy posiedzeniami. Przyjęła prawie 240, skonsultowała ok. 200 projektów strategii, planów, aktów prawa miejscowego i innych istotnych dokumentów. Skutecznie przeprowadziła wybory przedstawicieli organizacji pozarządowych do Komitetu Monitorującego RPO 2014- 2020.

Działania Rady śledzić można na stronie www.dialoq.mazovia.pl oraz na fanpage Rady na Facebooku: https://www.facebook.com/MazowieckaRadaDzialalnosciPozvtkuPubliczneqo

 

Załączniki:

„Zaproszenia do głosowania na kandydatów do Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego V kadencji" i Karta do głosowania na kandydata na członka Mazowieckiej Rady Działalności Pożytku Publicznego - pobierz

    Niniejszym informuję, że w dniu 14 listopada 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii przy ul. Letniej 17, 06-400 Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

Osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem proszone są o zgłoszenie chęci udziału w nim do dnia 12 listopada 2019 r. Zgłoszenie należy przekazywać telefonicznie pod nr  23 672 46 40  do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie. Liczba miejsc ograniczona.

Fundacja Hodowców Polskiej Białej Gęsi oraz partner projektu Lokalna Grupa Działania Północne Mazowsze zaprasza na bezpłatne szkolenia pn.

„PRZYZAGRODOWY CHÓW GĘSI SZANSĄ NA AKTYWIZACJĘ MIESZKAŃCÓW OBSZARÓW WIEJSKICH”,

które odbędzie się:

19.10.2019 r. godz. 9.00 Dwór Karwacz,
(Karwacz 43, 06-300 Przasnysz)

Celem szkoleń jest aktywizacja niezatrudnionych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez podjęcie działalności ukierunkowanej na chów gęsi połączonej z działalnością w ramach rolniczego handlu detalicznego.

  

Szkolenia będą składać się z następujących bloków tematycznych

  • Chów gęsi systemem przyzagrodowym,
  • Przetwórstwo produktów z gęsi,
  • Rolniczy handel detaliczny szansą na  legalną sprzedaż produktów przetworzonych.

Obok szkoleń odbędą się warsztaty z zakresu przetwórstwa gęsiny.

W szkoleniu mogą brać udział niezatrudnieni mieszkańcy obszarów wiejskich z gospodarstw rolnych, w tym osoby młode (do 35 roku życia – ponad 50% grupy)

 Więcej informacji można uzyskać:

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Koordynator szkoleń na woj. mazowieckie

Renata Żmijewska  tel.: 604 211 426

Zapraszamy do udziału w szkoleniu!