OGŁOSZENIE

 

         Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372 z późn.zm.) zwołuję XXIV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu gminy na rok 2022 oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Terminy odbioru odpadów segregowanych ( PET, MAKUL., BIO) z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w I kwartale 2022 r. z terenu Gminie Grudusk

 

Lp.

Nazwa miejscowości

Terminy odbioru

PET, MAKUL., BIO

 

Kołaki Małe , Kołaki Wielkie , Grudusk ul. Polna (cała), Grudusk ul Żeromskiego numery 40 , 44 , 46 , 53 , Wiśniewo , Pszczółki Górne , Pszczółki Szerszenie , Pszczółki Czubaki , Strzelnia , Wiksin , Rąbież Gruduski , Żarnowo , Sokólnik , Purzyce Rozwory , Purzyce Trojany , Borzuchowo, Grudusk ul. Konopnickiej domy przy drodze wojewódzkiej od nr 33 do 37 oraz 21 , 23 , 29 i 31 , Grudusk Olszak , Grudusk Brzozowo .

                                                                                                        

14 stycznia

4 lutego

4 marca

                                                   

 

Przywilcz Nieborzyn Kolonia ,Nieborzyn ,Stryjewo Wielkie , Dębowo , Leśniewo Dolne , Leśniewo Górne Polanka , Humięcino-Koski , Humięcino - Klary , Humięcino- Andrychy , Humięcino -Retki , Mierzanowo , Mierzanowo Kolonia , Zakrzewo Małe , Zakrzewo Wielkie , Łysakowo .

21 stycznia

11 lutego

11 marca

 

Grudusk - wszystkie pozostałe ulice i Sokołowo.

28 stycznia

18 lutego

18 marca

Terminy odbioru SZKŁA z zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w I kwartale 2022 r. z terenu Gminie Grudusk

Dodatek osłonowy stanowi element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Zgodnie z zaproponowanymi przepisami będzie on przysługiwał gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym (dochód ustalany w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych – Dz. U. z 2020 r., poz.111 oraz z 2021 r., poz. 1162, 1981, 2105 i 2270 ).

Wysokości dopłat w ramach dodatku osłonowego:

  • Jednoosobowe gospodarstwo domowe otrzyma 400 lub 500 zł* przy założeniu że jej dochód nie przekroczy 2100 złotych,
  • Gospodarstwo 2-3 osobowe otrzyma 600 lub 750 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 4-5 osobowe otrzyma 850 zł lub 1062,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę,
  • Gospodarstwo 6 i więcej osobowe otrzyma 1150 zł lub 1437,50 zł* przy założeniu, że dochód nie przekroczy 1500 złotych miesięcznie na osobę.

* Kwota dofinansowania uzależniona jest od źródła ogrzewania - wyższa kwota dodatku przysługuje w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi, wpisane do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2021 r. poz. 554, 1162 i 1243).

Zasada złotówka za złotówkę