Do końca spisu zostało kilka dni. Spora grupa mieszkańców Mazowsza przypomniała sobie o tym obowiązku właśnie teraz, blokując infolinię i punkty spisowe. Jeśli obawiasz się, że nie zdążysz się spisać i zapłacisz grzywnę, to mamy dla Ciebie rozwiązanie. Zostaw numer telefonu na infolinii. Oddzwonimy.

„Publiczny Internet dla Każdego”

W 2020 r. gmina Grudusk pozyskała grant z projektu organizowanego przez Centrum Projektów Polska Cyfrowa na budowę bezpłatnej sieci dostępu do internetu „Publiczny Internet dla Każdego”. Jest to ogólnopolski projekt budowy darmowego dostępu do internetu na terenie całego kraju. W ramach projektu kilkaset gmin z całej Polski, otrzymało 64 368 PLN na budowę rozwiązania.

Urządzenia pozwalające na korzystanie z bezpłatnej sieci WiFi  zostały zainstalowane w następujących miejscach:

 • Budynek Urzędu Gminy i parking przy urzędzie
 • Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 • Teren historycznego grodziska
 • Plac przy OSP Łysakowo
 • Szkoła Podstawowa im. Ignacego Mościckiego w Humięcinie
 • Zespół Placówek Oświatowych w Grudusku

OŚR.611.5.2021

Grudusk, dnia 17.09.2021r.

 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk tj:

 • Humięcino, Mierzanowo, Zakrzewo Wielkie,
 • Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Strzelnia,
 • Humięcino-Koski, Łysakowo, Stryjewo Wielkie,
 • Purzyce-Pomiany, Sokołowo,
 • Purzyce-Rozwory, Wiksin i Wiśniewo

 

 

 

Tylko do 30 września na terenie całego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Osoby, które się nie spisały lub nie dokończyły spisu poprzez formularz spisowy, powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie
z komunikatami lub zgłosić się do Urzędu Gminy/zadzwonić pod   numer 23 671 50 12 wew. 84 w celu umówienia kontaktu z rachmistrzem i dopełnienia obowiązku spisowego

Pamiętajmy: za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi kara grzywny nałożona przez sąd.

Grudusk, 15 września 2021 r.

OR-SO.0002.21.2021

OGŁOSZENIE

      

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372), zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach: