Mazowiecka Izba Gospodarcza i Starosta Ciechanowski zaprasza właścicieli mikro firm z powiatu ciechanowskiego na spotkanie informacyjno-szkoleniowe  MAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA +

Szkolenie odbędzie się w  poniedziałek  17 lutego br.  w godz. 10.00-12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

W czasie spotkania eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ciechanowie  omówią zagadnienia:

 • Działalność nieewidencjonowana  
 • Ulga na start  
 • Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą  
 • Mała działalność gospodarcza ( „mały ZUS” ) w stanie prawnym do 31.01.2020r.
 • Mała działalność gospodarcza plus („mały ZUS plus” ) w stanie prawnym od  01.02.2020r.:  -  warunki jakie należy spełnić, żeby skorzystać z małego ZUS plus - ustalanie podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - dokumenty jakie należy złożyć do ZUS w przypadku korzystania z małego ZUS plus

 • Konsekwencje zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W trakcie szkolenia będzie możliwość założenia i potwierdzenia profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wyliczenia wysokości przyszłej emerytury przy pomocy kalkulatora emerytalnego.   Eksperci będą wyposażeni w mobilne narzędzie elektroniczne PUE ROOM.

Grudusk, dnia 11 lutego 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap I – wieś Wiśniewo,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap II – wieś Przywilcz,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap III – wieś Łysakowo,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap IV – wieś Leśniewo Dolne,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo – etap V – wieś Sokołowo,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku – etap I – wieś Rąbież Gruduski,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi: Rąbież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku – etap II – wieś Wiksin

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (j.t.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1945 ze zm.) oraz uchwał: