ZEBRANIE WIEJSKIE

Serdecznie zapraszam MIESZKAŃCÓW GRUDUSKA na ZEBRANIE WIEJSKIE, które odbędzie się w dniu 22.09.2017 (piątek) o godz. 19.00 w GOK w Grudusku.

Tematem zebrania wiejskiego będzie Fundusz Sołecki w kwocie 38.707,12zł. Poruszony zostanie również temat STAWU WIEJSKIEGO - zapraszam wszystkich zainteresowanych wędkarzy.

W spotkaniu będzie uczestniczył Wójt Gminy Grudusk oraz Radni Gruduska. Zachęcam do czynnego uczestnictwa w spotkaniu.

Pozdrawiam Sołtys Sołectwa w Grudusku Andrzej Malinowski