Ogłoszenie

Urząd Gminy w Grudusku przekaże nieodpłatnie 13 sztuk drzew w tym:

- topola kanadyjska – 3 szt.

- jesion – 6 szt.

- lipa – 1 szt.

- klon – 3 szt.

W zamian za wycinkę wraz z zebraniem i uporządkowaniem terenu z gałęzi, drzewa rosną w strefie przydrożnej dróg gminnych w miejscowości Łysakowo i Leśniewie Dolnym.

Na wycinkę drzew Gmina posiada stosowne zezwolenia, informację dotyczącą lokalizacji wycinki drzew  można uzyskać w Urzędzie Gminy u p. Ryszarda Czaplickiego tel.: 23 6715012 wew. 21

WÓJT

                                                                                                  mgr Jacek Oglęcki