WAŻNA INFORMACJA!!

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE, ŻE ŻYWNOŚĆ BĘDZIE WYDAWANA W DNIU 13 Października 2017 ROKU od godziny 10:00 W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

KIEROWNIK GOPS