Grudusk, 27.02.2018 r.

IND.6722.1.2018

OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzenia:

 1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiśniewo,
 2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Przywilcz,
 3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Łysakowo,
 4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Leśniewo Dolne,
 5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Sokołowo,
 6. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Rabież Gruduski,
 7. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Wiksin,
 8. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Polnej w Grudusku,

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 30 i art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.), zawiadamia o podjęciu przez Radę Gminy Grudusk uchwał:

 1. nr 91/XVII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rabież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku zmienionej uchwałą nr 248/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 91/XVII/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi Rabież Gruduski i Wiksin oraz ul. Polnej w Grudusku,
 2. nr 221/XXVIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo zmienionej uchwałą nr 249/XXXIII/2018 Rady Gminy Grudusk z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany uchwały nr 221/XXVIII/2017 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego wsi: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Sokołowo.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionych planów miejscowych oraz dotyczące oceny oddziaływania na środowisko.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania
na środowisko zawiadamiam, że każdy może złożyć wnioski do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie ochrony środowiska. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków złożonych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest Wójt Gminy Grudusk.

Wnioski należy składać na piśmie w Urzędzie Gminy Grudusk, ul. Ciechanowska 54,
06‑460 Grudusk w terminie do dnia 30 marca 2018 r.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

 • w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Grudusk, 06-460 Grudusk, ul. Ciechanowska 54;
 • ustnie do protokołu;
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.