INFORMACJA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU
 21.06.2018 R. /CZWARTEK/
OD GODZINY 9.00
W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY URZĘDZIE GMINY
BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI
                          
  KIEROWNIK GOPS