Wójt Gminy Grudusk informuje, że w ramach poprawy bezpieczeństwa na rzecz osób starszych funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie w dniu 15 lutego 2019 roku w godz. 11.00 – 15.00 w Klubie Senior+ w Grudusku ul. Żeromskiego 1 przeprowadzą szkolenie w ramach kampanii „Senior bezpieczny w sferze finansów”.

Szkolenie będzie miało charakter warsztatowy mający na celu aktywizację osób starszych. w programie min.

- bezpieczeństwo osób 60+,

- zagrożenia z korzystania z usług bankowych

- samoobrona,

- pierwsza pomoc,

- makijaż

Zapraszamy wszystkie osoby w wieku 60+ do skorzystania z tej oferty.