Mazowiecka Izba Gospodarcza i Starosta Ciechanowski zaprasza właścicieli mikro firm z powiatu ciechanowskiego na spotkanie informacyjno-szkoleniowe  MAŁA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA +

Szkolenie odbędzie się w  poniedziałek  17 lutego br.  w godz. 10.00-12.00  w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Ciechanowie.

W czasie spotkania eksperci Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Inspektorat w Ciechanowie  omówią zagadnienia:

  • Działalność nieewidencjonowana  
  • Ulga na start  
  • Składki preferencyjne dla osób prowadzących działalność gospodarczą  
  • Mała działalność gospodarcza ( „mały ZUS” ) w stanie prawnym do 31.01.2020r.
  • Mała działalność gospodarcza plus („mały ZUS plus” ) w stanie prawnym od  01.02.2020r.:  -  warunki jakie należy spełnić, żeby skorzystać z małego ZUS plus - ustalanie podstawy

wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne - dokumenty jakie należy złożyć do ZUS w przypadku korzystania z małego ZUS plus

  • Konsekwencje zmniejszania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

W trakcie szkolenia będzie możliwość założenia i potwierdzenia profili na Platformie Usług Elektronicznych ZUS oraz wyliczenia wysokości przyszłej emerytury przy pomocy kalkulatora emerytalnego.   Eksperci będą wyposażeni w mobilne narzędzie elektroniczne PUE ROOM.