W związku z epidemią związaną z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, począwszy od dnia 26.03.2020 r. do odwołania zamknięte będzie miejsce bezpośredniej obsługi klienta tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (teren dawnego składowiska odpadów).
 
Wójt
/-/ Marek Piotrowicz