Wójt Gminy Grudusk informuje, że od dnia 29 kwietnia 2020 r. rozpoczęto dystrybucję bezpłatnych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku, które Gmina Grudusk zakupiła dla potrzeb wzmocnienia ochrony swoich mieszkańców przed koronawirusem.

Maseczki trafią do każdego gospodarstwa domowego w ilości według osób zgłoszonych w deklaracji na odbiór odpadów komunalnych z wyłączeniem dzieci do 4 roku życia.