INFORMACJA O ODBIORZE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZACYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Grudusk informuje ,że w związku z otrzymanym dofinansowaniem z NFOŚiGW w Warszawie na odbiór i zagospodarowanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej z terenu gminy Grudusk w dniach 25 - 26 oraz w dniu 29 czerwca 2020 roku w godzinach 8:00-16:00 odbędzie się nieodpłatny odbiór następujących rodzajów odpadów segregowanych:

1. Białej folii (strecz) worków po nawozach

2. folii czarnej i czarno-białej

3. opakowań typu Big-Bag

4. siatki, sznurka (opady te muszą być podzielone na frakcje: siatka i sznurek odrębnie zapakowane w worki Big-Bag.

Wszyscy rolnicy, którzy zapisali się do udziału w programie są zobowiązani dostarczyć we własnym zakresie zgłoszone odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w m. Humięcino-Koski (teren byłego składowiska odpadów).

Pozostali rolnicy, którzy nie zgłosili swojego wniosku o udział w programie, a posiadają odpady rolnicze mogą je dostarczyć do PSZOK-u w ostatnim dniu zbiórki – tj. 29 czerwca 2020 r .

ODPADY BĘDĄ ODBIERANE WEDŁUG NASTĘPUJĄCEGO HARMONOGRAMU:

Lp.

TERMIN OBIORU ODPADÓW

                                                           

MIEJSCOWOŚCI

                                                                                                                                                                    

 

1.

 

 

25 czerwca 2020 (czwartek)

Humięcino-Koski, Humięcino-Klary, Stryjewo Wielkie, Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Czubaki, Pszczółki Szerszenie, Pszczółki Górne,
Łysakowo

Kołaki Wielkie, Kołaki Małe, Rąbież Gruduski, Wiksin, Żarnowo, Purzyce-Rozwory, Sokólnik, Purzyce-Trojany, Borzuchowo Daćbogi

 

2.

 

 

26 czerwca 2020 (piątek)

Humięcino, Humięcino-Retki, Humięcino-Andrychy, Mierzanowo, Mierzanowo-Kolonia, Leśniewo Dolne, Polanka, Dębowo, Leśniewo Górne, Zakrzewo Małe, Zakrzewo Wielkie

Grudusk – wszystkie ulice, Grudusk-Olszak,

Grudusk-Brzozowo, Sokołowo, Strzelnia, Wiśniewo

3.

 

29 czerwca 2020 (poniedziałek)

Jest to termin dodatkowy, dla osób które nie zgłosiły się od udziału w programie i dla mieszkańców którzy z ważnych powodów nie mogli dostarczyć przedmiotowych odpadów we wcześniejszych dniach.

 

Odpady będą odbierane przez firmę TRANS-PLAST Jacek Borkowski ul. Chabrowa 5, 06-400 Ciechanów.

Więcej informacji można uzyskać pod nr telefonu: 236715 012 wew. 17.