W nawiązaniu do konsultacji społecznych dot. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Żarnowo, które odbyły się w dniu 26.08.2020 r. w świetlicy w Żarnowie informuję, że ewentualne wnioski do mpzp należy składać do dnia 10.09.2020 r.

formularz wniosku - pobierz