INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GRUDUSK

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzany będzie spis:

zbiorników bezodpływowych (szamb)
przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

 Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

  • Podstawowe informacje na temat instalacji
  • Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.