K O M U N I K A T

 

W związku z epidemią związaną z zakażeniami wirusem SARS-COV-2, w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz naszych pracowników, począwszy od dnia 06 listopada 2020 r. do odwołania zamknięte będzie miejsce bezpośredniej obsługi klienta tj. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) (teren dawnego składowiska odpadów).

 

Wójt

/-/ Marek Piotrowicz