GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

 INFORMUJE

IŻ OD MIESIĄCA STYCZNIA 2021 R.  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

BĘDZIE WYPŁACANE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NIE ULEGA NATOMIAST TERMIN WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ (ŚR, FA, ZDO)  I BĘDĄ WYPŁACANE TAK JAK DOTYCHCZAS TJ. OKOŁO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.