URZĄD GMINY W GRUDUSKU

 INFORMUJE, ŻE

24.12.2020 R. W WIGILJĘ (CZWARTEK)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z miejscowości Grudusk – nie będą odbierane.

Za zmiany przepraszamy!