Z dniem 27.01. 2021 Urząd Gminy zostaje otwarty dla interesantów.