Komunikat

 

z dnia 11 lutego 2021r.

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego

w Ciechanowie

 

         Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Ciechanowie, przypomina wszystkim właścicielom i zarządcom o utrzymaniu obiektów budowlanych w takim stanie, by czynniki zewnętrzne związane z działaniem sił natury w tym przede wszystkim: śnieg utrzymujący się na dachach, sople lodu zwisające z budynków itp. Nie przyczyniły się do uszkodzenia obiektu budowlanego i nie spowodowały zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, bezpieczeństwa mienia lub środowiska.