Informuje się , że pod numerami telefonów :

236715012 - Urząd Gminy Grudusk

236715017 – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej ‘’SALUS’’ w Grudusku

przyjmowani są chętni na szczepienia przeciwko COVID-19 , które odbędą się

w dniu 11.09.2021 w NZOZ ,,SALUS’’ w Grudusku

w godzinach od godziny 11⁰⁰ do godziny 15 ⁰⁰