„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

 „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl, gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach
 i wsparciu KSOW oraz www.ksow.pl, gdzie można zarejestrować się jako Partner KSOW.

 

Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku organizuje XXVIII Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, która odbędzie się 22 października (piątek) 2021 roku w Centrum Edukacyjno-Konferencyjnym w Płońsku, ul. H. Sienkiewicza 11, początek godz. 10:00.

Nagrody.  Za zajęcie miejsc I-V laureaci otrzymają nagrody rzeczowe  i finansowe w wysokości od 1300 do 900 zł. Kolejne pięć osób za miejsca VI-X zostanie uhonorowanych nagrodami rzeczowymi oraz dyplomami.

Rekrutacja. Nabór trwa od 27 września i kończy się 15 października br. Warunkiem udziału w Olimpiadzie jest złożenie u organizatora  Karty zgłoszenia w wersji elektronicznej (skan z podpisem), którą należy przesłać na adres e-mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub w wersji papierowej na adres: MODR O/Poświętne, ul. H. Sienkiewicza 11, 09-100 Płońsk, lub faksem na nr 23 662 99 50 ewentualnie złożyć u doradców MODR, którzy przekażą je do MODR O/Poświętne.

Uczestnicy. Zapraszamy do udziału w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej młodych rolników w wieku 18-40 lat, uczniów i absolwentów szkół rolniczych oraz kierunków pokrewnych zarówno szkół zawodowych, średnich, technicznych i uczelni wyższych z Mazowsza, prowadzących gospodarstwa samodzielnie lub wspólnie
z rodzicami.

Tematyka Olimpiady. Obecnie zadania rolnictwa jak i zobowiązania rolników są rozlegle. Rolnictwo to nie tylko dostarczenie żywności do bezpośredniego spożycia i produkcja surowców dla przetwórstwa rolno–spożywczego. To także zatrudnienie pracowników i nowe źródła utrzymania ludności, oddziaływanie na naturalne środowisko człowieka, kształtowanie krajobrazu i rola kulturotwórcza. Dzisiaj potrzebne jest zachowanie zarówno rolnictwa, jak i środowiska na wsi – potrzebna jest równowaga między rolnictwem, działalnością pozarolniczą a środowiskiem przyrodniczym na wsi. Więcej  o tematyce w załączniku.

W trakcie olimpiady odbędą się wykłady:

  1. Fundusze sołeckie formą aktywizującą mieszkańców obszarów wiejskich.
  2. Przykłady wykorzystania funduszy soleckich na terenie gmin Grudusk i  Naruszewo

Partnerzy. Projekt realizujemy przy udziale dodatkowych partnerów KSOW:

  • Gmina Grudusk
  • Gmina Naruszewo
  • Państwowa Uczelnia Zawodowa im. I. Mościckiego w Ciechanowie

Celem operacji jest podniesienie poziomu wiedzy i kompetencji młodych rolników oraz aktywizowanie ich do rozwoju gospodarstw rolnych i obszarów wiejskich.

Olimpiada zachęca do pogłębiania wiedzy rolniczej i lepszego gospodarowania oraz podejmowania inicjatyw w zakresie rozwoju obszarów wiejskich, w tym tworzenia miejsc pracy na terenach wiejskich. Jej ideą jest ukazanie młodzieży złożoności zadań w rolnictwie, rozszerzenie zainteresowań różnorodnymi formami postępu w rolnictwie (biologicznego, technicznego, organizacyjnego, ekonomicznego i społecznego) oraz wzmocnienie więzi emocjonalnych z obszarami wiejskimi, miejscem pracy młodego rolnika.

Projekt otrzymał wsparcie na podstawie UMOWY nr W/UMWM-UF/UM/RW/1006/2021 w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Plan operacyjny na lata 2020-2021.

MODR O/Poświętne w Płońsku i Partnerzy zachęcają młodzież z Mazowsza do poszerzenia wiedzy i zapraszają do udziału w XXVIII Olimpiadzie Wiedzy Rolniczej.

W trakcie olimpiady uczestnicy są zobowiązani zachowywać odstęp, posiadać maseczki zakrywające drogi oddechowe i stosować się do zaleceń epidemiologicznych i obostrzeń sanitarnych obwiązujących w związku  z COVID-19.

Zmiana zasad organizacji  olimpiady może być ogłoszona  przez organizatora na 2-3 dni przed zaplanowanym terminem,

W załączeniu: