Zaproszenie

Wójt Gminy Grudusk i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku zapraszają
osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie
Gminy Grudusk do nowo otwartego Klubu Senior +.

Klub mieści się w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grudusku ul. Żeromskiego 1

Jeśli jesteś seniorem/seniorką 60+zainteresowanym różnymi formami aktywności, integracji utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, chcesz wyjść domu i spędzić czas w miłym towarzystwie i w atrakcyjnym miejscu zapraszamy.

Pomieszczenia Klubu Senior+ tworzą: sala spotkań i jadalnia, kuchnia, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn w tym niepełnosprawnych), sale rehabilitacyjne dostosowane do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, wyposażona w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów oraz pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu.

Zapisy do Klubu Senior+ prowadzone są w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Grudusku do dnia 31.10.2021r. w godz. 8.00 -16.00. oraz w Klubie Senior + w dniach poniedziałek, środa, piątek. W godzinach od 8.00 -16.00 Szczegółowych informacji udzielają Pani Katarzyna Bochenek Kierownik Klubu Senior + pod numerem telefonu 505702973 oraz Kierownik GOPS /23/671 50 70 Pani Hanna Bęcławska

Warunkiem uczestnictwa w Klubie jest złożenie wniosku w terminie do dnia 31.10.2021

Wójt

Marek Piotrowicz

Regulamin - pobierz

Tabela odpłatności - pobierz

Wniosek o przyjęcie - pobierz