GMINNE BIURO SPISOWE W GRUDUSKU

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 30 LISTOPADA 2020 R.

ORGANIZUJE DYŻURY W GODZINACH PRACY URZĘDU TJ.

OD GODZ. 800 DO 1600 POD NUMEREM TEL.  023 6715012 w. 15 i 18

OD GODZ. 1600 DO GODZ. 2000 POD NUMEREM TELEFONÓW: 

512 944 094, 692 976 253 , 508316692, 516818301.

Od 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

W sierpniu uruchomiony zostanie nowy kanał infolinii statystycznej (nr 1) poświęcony informacjom o Powszechnym Spisie Rolnym 2020. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości komunikacji wszystkich mieszkańców zainteresowanych informacjami o terminach, metodach spisowych i zakresie pytań formularza spisowego.

We wrześniu infolinia umożliwi również przeprowadzenie spisu przez telefon. Użytkownicy gospodarstw rolnych, którzy z ważnych powodów nie skorzystają z obowiązkowego samospisu internetowego, będą mogli spisać się podczas rozmowy z rachmistrzem telefonicznym.

Więcej informacji o spisie na stronie https://spisrolny.gov.pl

Nowe obowiązki Wójta Gminy  w zakresie potwierdzania umów dzierżawy zawieranych przez rolników

 

W dniu 31 lipca 2020 r. weszły w życie przepisy nakładające na wójtów, burmistrzów /prezydentów miast/ nowe obowiązki polegające na potwierdzaniu zawartych umów dzierżawy w trybie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników. Działając na mocy art. 28 tej ustawy Wójt Gminy właściwy ze względu na miejsce położenia przedmiotu dzierżawy, będzie potwierdzał zawarte  co najmniej na 10 lat umowy dzierżawy gruntów, osobie niebędącej: