Rozpoczął się spis rolny!

Użytkownicy gospodarstw rolnych mogą już spełnić swój obowiązek – 1 września rozpoczął się Powszechny Spis Rolny 2020.

Spis rolny potrwa do 30 listopada. Najlepiej jednak spisać się już we wrześniu.

Obowiązkową metodą udziału w spisie jest samospis internetowy - najbezpieczniejszy i najbardziej wygodny sposób. Jak się spisać? Wystarczy wypełnić elektroniczny formularz dostępny od 1 września na stronie internetowej https://spisrolny.gov.pl/. Wypełnienie formularza jest intuicyjne, bezpieczne i możliwe z komputera, tabletu lub telefonu komórkowego z dostępem do Internetu. Aplikacja spisowa jest dostępna przez 24 godziny na dobę. Dane potrzebne do logowania zostały umieszczone w liście Prezesa GUS.

W razie pytań należy dzwonić na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99 w.1

Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH

ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY GRUDUSK

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Grudusk będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Grudusk

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grudusk na lata 2020-2032” od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu                              i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GRUDUSK

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzany będzie spis:

zbiorników bezodpływowych (szamb)
przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

 Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

  • Podstawowe informacje na temat instalacji
  • Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

 

CZAS OTWARCIA  ORLIKA I HALI  SPORTOWEJ  W  GRUDUSKU

  1. Hala sportowa i orlik czynna jest w godz. 8 00 - 2100
W dni powszechne:
  1. W godz. 800 – 1430 odbywają się zajęcia lekcyjne uczniów Szkół Podstawowych Grudusk, Humiecino.
  1. 1500 – 1700 – odbywają się zajęcia zorganizowane uczniów i uczennic Szkoły podstawowej w Grudusku.

-    poniedziałek – piłka nożna, piłka siatkowa

  • wtorek – piłka nożna,
  • środa- tenis stołowy,
  • czwartek-         piłka nożna,
  • piątek- piłka siatkowa, piłka koszykowa.