Kliknij obraz aby powiększyć

 

Grudusk, 13 listopada 2018 r

OR-SO.0002.1.2018

 

OGŁOSZENIE

 

    Uprzejmie informuję, że Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Grudusk w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Ciechanowie zwołał I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Grudusk na dzień 19 listopada 2018 r. o godz.10:00.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku.

W załączeniu w/w Postanowienie.

                                                                           Z up. WÓJTA

                                                                      Bogumiła Malinowska

                                                                          Sekretarz Gminy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13.11.18 - pobierz

Grudusk, 13 listopada 2018 r

INFORMACJA

Na podstawie informacji przekazanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuję, że w dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE.

W ramach w/w ćwiczenia uruchomione zostaną syreny alarmowe będące w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody Mazowieckiego (Obrony Cywilnej).

                                                                            WÓJT

                                                                    mgr Jacek Oglęcki

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 07.11.2018 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS