Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

• Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale

link do Portalu Beneficjenta

Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej z zakładce Czyste Powietrze.

Ogłoszenie o naborze [pobierz]

Urząd Gminy Grudusk

Informuje

Że obsługę przejazdów do szkół średnich oraz pasażerskich jadących w kierunku Ciechanowa przejmie firma Sonimax  - Transport  s.c.

Rozkład jazdy wraz z informacjami o cenach biletów jednorazowych jak i miesięcznych znajduje się poniżej .

Rozkład Jazdy - pobierz

Ceny biletów miesięcznych i jednorazowych  - pobierz

Konkurs fotograficzny KOWR

„Polskie kadry" to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowa lista obiektów znajduje się tutaj.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich województw wyłonią półfinalistów w każdej z kategorii. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.

Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia 2018 r.

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie uprzejmie informuje, iż sprzedaż biletów miesięcznych na przejazdy autobusami firmy „SANIMAX - TRANSPORT” S. C Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska odbywać się będzie:

-     na miesiąc wrzesień 2018 roku - od dnia 3 września 2018 w autobusach u kierowców,

-     na miesiąc październik 2018 roku i kolejne - w budynku dawnej Bursy Szkolnej ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie (parter) koło Dworca PKP.

Wójt Gminy Grudusk

ogłasza ustny przetarg nieograniczony

na sprzedaż nieruchomości

położonych na terenie gminy

Grudusk

Lp

Nr działki

pow. w ha

Nr księgi

wieczystej

Położenie nieruchomości

Opis nieruchomości

Przeznaczenie

w planie zagospodarowania przestrzennego

Cena wywoławcza

nieruchomości

Forma sprzedaży

1.

201/9

o powierzchni 1141 m2

PL1C/00027344/0

Grudusk

ul. Żeromskiego

1 B

LOKAL nr 1

Położony jest przy ul. Żeromskiego 1B w Grudusku. Składa się z czterech pokoi, przedpokoju, kuchni, łazienki i wc o łącznej powierzchni 81,90 m2. Lokal położony jest na I piętrze budynku i jest wyposażony w instalację elektryczną, wodociągową i kanalizację. Ogrzewanie centralne z kotłowni wspólnej. Okna PCV. Na podłogach w jednym pokoju wykładzina dywanowa, w pozostałych pokojach panele podłogowe, w przedpokoju, kuchni, łazience i wc płytki ceramiczne. Ściany i sufity wyrównane gładzią, w przedpokoju tynk dekoracyjny. Na ścianach łazienki i wc glazura. W przedpokoju szafa wnękowa. Do lokalu przynależy pomieszczenie w piwnicy. Lokal wg stanu na dzień oględzin jest przedmiotem najmu.

A22 UP- teren zabudowy usługowej oraz obiektów produkcyjnych składów i magazynów

 

124 000 zł wartość lokalu z udziałem lokalu w nieruchomości wspólnej

 

Przetarg ustny nieograniczony

 

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 6 września 2018 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu gminy Grudusk (II piętro).

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest uiszczenie wadium w wysokości 5 % ceny wywoławczej tj. 6 200 zł, które należy wpłacić na rachunek bankowy Urzędu Gminy Grudusk nr 07822000040000016920000001 do dnia 3 września 2018 r. lub w kasie Urzędu Gminy Grudusk. Wadium wpłacane przez uczestnika, który przetarg wygra, zostanie wliczone na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy nie wygrali przetargu wpłacone wadium zostanie zwrócone najpóźniej 3 dni po przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się zawarcia umowy uczestnika, który wygrał przetarg. Cenę sprzedaży nieruchomości osiągniętą w przetargu należy uiścić na rachunek Urzędu Gminy w Grudusku nr 23822000040000016920000004 najpóźniej przed zawarciem umowy notarialnej.

Zastrzega się prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.

Informacje udzielane są pod numerem telefonu 23/6715012 wew. 17 w godz. 8.00-16.00