Tylko do 30 września na terenie całego kraju trwa Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021. Spis jest obowiązkowy dla każdej osoby mieszkającej w Polsce.

Osoby, które się nie spisały lub nie dokończyły spisu poprzez formularz spisowy, powinny zadzwonić na Infolinię Spisową 22 279 99 99 i postępować zgodnie
z komunikatami lub zgłosić się do Urzędu Gminy/zadzwonić pod   numer 23 671 50 12 wew. 84 w celu umówienia kontaktu z rachmistrzem i dopełnienia obowiązku spisowego

Pamiętajmy: za niedopełnienie obowiązku spisowego grozi kara grzywny nałożona przez sąd.

OŚR.611.5.2021

Grudusk, dnia 17.09.2021r.

 

 

Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk

Na podstawie art. 21 ust. 4 Ustawy o Lasach z dnia 28 września 1991 roku (tekst jednolity: Dz. U z 2021 r., poz. 1275 ze zm.), zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu obrębów ewidencyjnych gminy Grudusk tj:

 • Humięcino, Mierzanowo, Zakrzewo Wielkie,
 • Nieborzyn, Przywilcz, Pszczółki Górne, Strzelnia,
 • Humięcino-Koski, Łysakowo, Stryjewo Wielkie,
 • Purzyce-Pomiany, Sokołowo,
 • Purzyce-Rozwory, Wiksin i Wiśniewo

 

 

Narodowy Spis Powszechny to wyjątkowa i jedyna na 10 lat szansa, aby Polacy mogli pokazać, jaka naprawdę jest ich sytuacja osobista, rodzinna, zawodowa i mieszkaniowa. Dlatego jeśli wciąż zwlekasz ze spisem, to miej świadomość strat, na jakie narażasz siebie, swoją rodzinę i swoją gminę, jeśli zaniedbasz ten ustawowy obowiązek.

Udział w spisie nie jest dla Ciebie wielkim obciążeniem – wystarczy 10 minut i zrobione! Nie powinieneś się zatem usprawiedliwiać brakiem czasu. Co więcej, jeśli nie weźmiesz udziału w spisie, to nie statystycy i urzędnicy będą pokrzywdzeni, lecz Ty sam oraz Twoja rodzina.

Będzie trudniej o nową szkołę, autobus albo remont drogi

Grudusk, 15 września 2021 r.

OR-SO.0002.21.2021

OGŁOSZENIE

      

        Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r., poz.1372), zwołuję XXI Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 4. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 r.
 5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Uprzejmie proszę o przesyłanie odpowiedzi w wybrany przez Państwa sposób:

 1. poprzez wypełnienie ankiety w wersji elektronicznej pod adresem https://forms.gle/V6y7qRxFzyFBw3dg6
 2. poprzez uzupełnienie ankiety w załączonym pliku docx i przesłanie na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. poprzez wydrukowanie przesłanej ankiety i po wypełnieniu przesłanie skanu/zdjęcia na adresy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. i Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27 września br.

Ankieta - pobierz