URZĄD GMINY W GRUDUSKU

 INFORMUJE, ŻE

24.12.2020 R. W WIGILJĘ (CZWARTEK)

niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z miejscowości Grudusk – nie będą odbierane.

Za zmiany przepraszamy!

Szanowni Państwo,

w ramach prac nad Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy Grudusk prowadzi konsultacje społeczne dotyczące sposobu urządzenia przestrzeni w Żarnowie. W związku z tym mieszkańców Żarnowa w dniu 23.12.2020 r. od godziny 9.00 odwiedzi ankieterka. Można również skorzystać z wypełnienia ankiety zamieszczonej poniżej do dnia 29.12.2020 r.

Dodatkowo dyżury pełnić będą urbaniści:

Pani Joanna Świtlińska-Robutka

Pan Paweł Niemiec

z DBPU Sp. z o.o.

Harmonogram dyżurów:

- 7 stycznia 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00

- 12 stycznia 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00

- 14 stycznia 2021 r. w godz. 8.00 – 16.00

nr tel. 71 373 19 11

Proszę o podanie przedmiotu rozmowy: „Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Żarnowo”.

Zachęcamy do kontaktu!

 

koncepcja projektu mpzp wsi Żarnowo  - pobierz

 

 

 

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

 INFORMUJE

IŻ OD MIESIĄCA STYCZNIA 2021 R.  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

BĘDZIE WYPŁACANE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NIE ULEGA NATOMIAST TERMIN WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ (ŚR, FA, ZDO)  I BĘDĄ WYPŁACANE TAK JAK DOTYCHCZAS TJ. OKOŁO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.