Zaproszenie

Wójt Gminy Grudusk i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Grudusku zapraszają
osoby nieaktywne zawodowo w wieku powyżej 60 roku życia mieszkające na terenie
Gminy Grudusk do nowo otwartego Klubu Senior +.

Klub mieści się w budynku po byłym Ośrodku Zdrowia w Grudusku ul. Żeromskiego 1

Jeśli jesteś seniorem/seniorką 60+zainteresowanym różnymi formami aktywności, integracji utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej i psychicznej, chcesz wyjść domu i spędzić czas w miłym towarzystwie i w atrakcyjnym miejscu zapraszamy.

Pomieszczenia Klubu Senior+ tworzą: sala spotkań i jadalnia, kuchnia, szatnia, łazienka wyposażona w 2 toalety (dla kobiet i mężczyzn w tym niepełnosprawnych), sale rehabilitacyjne dostosowane do utrzymania lub zwiększenia aktywności ruchowej, wyposażona w sprzęt odpowiedni do potrzeb i sprawności seniorów oraz pomieszczenie klubowe z biblioteczką i prasą, wyposażone w sprzęt RTV, komputer z dostępem do Internetu.

Podczas Narodowego Spisu Powszechnego 2021 spisano ponad 95% mieszkań w kraju. Jako najludniejsze województwo mamy w tym znaczący udział i każdy mieszkaniec Mazowsza, który wziął udział w spisie, powinien mieć poczucie dobrze spełnionego obowiązku. 

                                            

Gmina Grudusk w ramach konkursu grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” będzie wnioskować o grant na zakup komputerów wraz z oprogramowaniem dla uczniów z rodzin byłych pracowników PGR. W związku z tym Rodzice/Opiekunowie prawni uczniów niepełnoletnich oraz pełnoletni uczniowie szkół średnich mieszkający w miejscowości lub gminie, w której funkcjonowały PGR-y, do dnia 29 października 2021 roku mogą składać w Urzędzie Gminy Grudusk stosowne oświadczenia.

Wsparcie przysługuje uczniom, którzy: