e-Akta oraz inne zmiany w dokumentacji pracowniczej

Elektroniczna postać przechowywania dokumentów, skrócenie z 50 do 10 lat okresu przechowywania dokumentacji pracowniczej

Jesteś pracodawcą i chciałbyś uniknąć uciążliwości związanych z prowadzeniem papierowej dokumentacji pracowniczej? Od 1 stycznia 2019 r. wejdą w życie przepisy, które wprowadzą wiele ułatwień dotyczących akt pracowniczych.

 

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) – zwołuję IV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Uchwalenie budżetu Gminy Grudusk na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.02.2019 R. /ŚRODA/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

    Niniejszym informujemy, że w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii przy ul. Letniej 17, 06-400 |Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

 

Osoby zainteresowane przedmiotowym szkoleniem proszone są o zgłoszenie chęci udziału w nim do dnia 18 stycznia 2019 r. Zgłoszenie należy przekazywać telefonicznie pod nr  23 672 46 40   do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ciechanowie.