GMINNE BIURO SPISOWE W GRUDUSKU

W OKRESIE OD 1 WRZEŚNIA 2020 R. DO 30 LISTOPADA 2020 R.

ORGANIZUJE DYŻURY W GODZINACH PRACY URZĘDU TJ.

OD GODZ. 800 DO 1600 POD NUMEREM TEL.  023 6715012 w. 15 i 18

OD GODZ. 1600 DO GODZ. 2000 POD NUMEREM TELEFONÓW: 

512 944 094, 692 976 253 , 508316692, 516818301.

INWENTARYZACJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB) I PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
NA TERENIE GMINY GRUDUSK

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do wykonania dokładnej ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzany będzie spis:

zbiorników bezodpływowych (szamb)
przydomowych oczyszczalni ścieków.

 

Inwentaryzację przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, właścicieli gospodarstw posiadających zbiornik bezodpływowy (szambo) lub przydomową oczyszczalnię ścieków uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji.

 Do wypełnienia ankiety dotyczącej zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków będą potrzebne:

  • Podstawowe informacje na temat instalacji
  • Informacja o dacie ostatniego wywozu nieczystości.

 

INWENTARYZACJA INDYWIDUALNYCH

ŹRÓDEŁ CIEPŁA NA TERENIE GMINY GRUDUSK

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji działań w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” finansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła.

Podczas inwentaryzacji NIE BĘDĄ spisywane dane osobowe mieszkańców.

Dzięki dokładnemu spisowi, Gmina Grudusk będzie mogła ubiegać się o dofinansowania do wymiany pozaklasowych źródeł ciepła dla mieszkańców oraz do innych zadań z zakresu ochrony powietrza.

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest
na terenie Gminy Grudusk

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w związku z przystąpieniem do realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Grudusk na lata 2020-2032” od dnia 14 września do 2 października 2020 r. na terenie Gminy Grudusk przeprowadzana będzie inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Inwentaryzację wyrobów zawierających azbest przeprowadzi firma EkoDialog. Osoby wykonujące pracę w terenie posiadać będą imienne upoważnienia z numerem dowodu osobistego podpisane przez Wójta Gminy Grudusk.

Mieszkańców Gminy Grudusk, użytkowników wyrobów zawierających azbest uprasza się o udzielenie pomocy i niezbędnych informacji wykonawcom w/w inwentaryzacji. Osoby dokonujące spisu z natury wyrobów zawierających azbest udzielą niezbędnych informacji w zakresie szkodliwości azbestu                              i obowiązków prawnych związanych z wykorzystywaniem tych wyrobów.

W związku z obecną sytuacją dotyczącą koronawirusa w Polsce, ankieterzy dokonujący spisu będą wyposażeni w maseczki ochronne. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na wejście na teren gospodarstwa, prosimy o przekazanie takiej informacji ankieterowi i udzielenie niezbędnych informacji w bezpiecznej odległości przy ogrodzeniu. Ankieterzy wyposażeni będą w szczegółowe mapy umożliwiające zlokalizowanie poszczególnych budynków.

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy umożliwi pozyskanie zewnętrznych środków finansowych na demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest.