Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła.

Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/ wewnętrznych budynku oraz wymianie/ montażu stolarki zewnętrznej.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

Spotkanie odbędzie się 4 października 2018r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku,      ul. Szkolna 2.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

• Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale

link do Portalu Beneficjenta

Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej z zakładce Czyste Powietrze.

Ogłoszenie o naborze [pobierz]

Starostwo Powiatowe w Ciechanowie uprzejmie informuje, iż sprzedaż biletów miesięcznych na przejazdy autobusami firmy „SANIMAX - TRANSPORT” S. C Janusz Sosnowski i Monika Sosnowska odbywać się będzie:

-     na miesiąc wrzesień 2018 roku - od dnia 3 września 2018 w autobusach u kierowców,

-     na miesiąc październik 2018 roku i kolejne - w budynku dawnej Bursy Szkolnej ul. 17 Stycznia 49 w Ciechanowie (parter) koło Dworca PKP.

Urząd Gminy Grudusk

Informuje

Że obsługę przejazdów do szkół średnich oraz pasażerskich jadących w kierunku Ciechanowa przejmie firma Sonimax  - Transport  s.c.

Rozkład jazdy wraz z informacjami o cenach biletów jednorazowych jak i miesięcznych znajduje się poniżej .

Rozkład Jazdy - pobierz

Ceny biletów miesięcznych i jednorazowych  - pobierz

Konkurs fotograficzny KOWR

„Polskie kadry" to ogólnopolski konkurs fotograficzny organizowany przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Termin nadsyłania prac upływa 31 sierpnia 2018 r. Celem konkursu jest ukazanie bogactwa regionów Polski w dwóch kategoriach tematycznych: żywnościowej i krajoznawczej.

Konkurs ma charakter otwarty i jest adresowany do wszystkich osób pełnoletnich. Fotografie w kategorii żywnościowej powinny prezentować regionalne produkty spożywcze na różnych etapach ich produkcji lub podczas sprzedaży. Prace konkursowe mogą przedstawiać pola uprawne, regionalnych producentów żywności, lokalne bazary i targowiska czy produkty przetworzone i nieprzetworzone. W kategorii krajoznawczej będą brane pod uwagę zdjęcia prezentujące obiekty znajdujące się w Zasobie Własności Rolnej Skarbu Państwa. Szczegółowa lista obiektów znajduje się tutaj.

Oddziały Terenowe KOWR w ramach zgłoszeń przesłanych na terenie ich województw wyłonią półfinalistów w każdej z kategorii. Laureatów pierwszych miejsc wybierze jury w Centrali KOWR.

Jedną z nagród dla laureatów pierwszych miejsc w konkursie będzie prezentacja nagrodzonych fotografii w wystawie fotograficznej zorganizowanej przez KOWR. Ponadto najlepsze prace będą wykorzystywane w materiałach promocyjnych KOWR. Laureaci otrzymają również zestaw nagród rzeczowych składający się ze smartwatcha oraz albumu fotografii.

Prace fotograficzne można zgłaszać za pomocą formularza dostępnego pod adresem http://www.kowr.gov.pl/konkurs do 31 sierpnia 2018 r.