Susza na terenie gminy Grudusk

Urząd Gminy Grudusk, informuje że w związku z długotrwałym okresem braku opadów atmosferycznych potwierdzonym przez System Monitoringu Suszy Rolniczej w Puławach, przyjmuje  wnioski o szacowanie strat powstałych w uprawach rolnych w wyniku suszy.

Wnioski należy składać w  Urzędzie Gminy w Grudusku 

II piętro, pok. nr 9

Termin składania wniosków 6 lipca 2018r.

Wnioski o oszacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego ,,suszy’’ dostępne są także w siedzibie Urzędu Gminy Grudusk.

 Do wniosku należy dołączyć:

  1.    Wykaz działek deklarowanych do płatności bezpośrednich na bieżący rok.
  2.     Kopia zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) / księga stada / paszporty.

Wzór wniosku do pobrania

Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

Na zarejestrowanie narodzin dziecka rodzice mają 21 dni od dnia wystawienia karty urodzenia. Do tej pory mieli tylko jedną opcję – wizyta w urzędzie. Od 1 czerwca mają wybór – pędzić do urzędu czy spędzić ten czas z nowym członkiem rodziny.

Zdążysz w trakcie drzemki

Prościej, szybciej i wygodniej – to najkrótszy opis uruchomionej usługi. Jak z niej skorzystać? Cały proces to 5 prostych kroków.

WAŻNE: rodzic, który będzie rejestrował narodziny (może to być zarówno mama, jak i tata) musi mieć aktualny Profil Zaufany. Jeśli go nie masz, sprawdź jak to zmienić.

Co dalej? Wejdź na stronę www.obywatel.gov.pl i tam wybierz usługę, z której chcesz skorzystać. Po zalogowaniu, system poprosi Cię o potwierdzenie, że jesteś matką/ojcem dziecka. Następnie – o zweryfikowanie Twoich danych.

Jak tylko to zrobisz, przejdziesz do zarejestrowania narodzin potomka. To czego potrzebujesz na tym etapie to m.in. nazwa szpitala, w którym dziecko przyszło na świat oraz imię dziecka. Dobrze, by było uzgodnione przez oboje rodziców ;-) Ustal także numer Twojego aktu małżeństwa lub urodzenia (jeśli nie jesteś w związku małżeńskim) - to znacznie ułatwi weryfikację Twoich danych w Urzędzie Stanu Cywilnego. Kilka kliknięć i gotowe.

Kolejny krok to wybór adresu, pod którym chcesz zameldować dziecko oraz sposobu odebrania dokumentów. Do wyboru masz skrzynkę na ePUAP, odbiór osobisty lub przesyłkę tradycyjną pocztą. Ostatni krok to podgląd wniosku i podpis (Profilem Zaufanym).

Gotowe! Wszystko powinno potrwać krócej, niż poobiednia drzemka malucha. 

INFORMACJA

O WYŁONIENIU WYKONAWCY NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST  (ETERNITU)  W 2018 R.

 

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w postepowaniu prowadzonym w trybie zaproszenia do składania ofert na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) na zadanie pod nazwą:  „Usuwanie eternitu z pokryć dachowych na obiektach użyteczności publicznej i zabudowaniach indywidualnych w Gminie Grudusk – etap IX” które realizowane będzie w roku 2018 wyłoniono wykonawcę:

PRO-EKO Serwis Sp. z o.o.  Bierzewice 62, 09-500 Gostynin

        reprezentowana przez Pana Sławomira Stasińskiego 

 

INFORMACJA
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU
 21.06.2018 R. /CZWARTEK/
OD GODZINY 9.00
W BUDYNKU GOSPODARCZYM PRZY URZĘDZIE GMINY
BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI
                          
  KIEROWNIK GOPS

INFORMACJE DOTYCZĄCE ZMIANY DEKLARACJI ŚMIECIOWEJ

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu porządku i czystości  w gminach (Dz. U. 2017, poz. 1289 z późn. zm.) w przypadku jakichkolwiek zmian na nieruchomości mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj.:

  • urodzenie dziecka,
  • zgonu domownika,
  • wprowadzenia się nowej osoby - np. powrót osób pracujących, studiujących (w okresie letnim) poza granicami gminy itp.,
  • sprzedaży nieruchomości,
  • zmiany miejsca zamieszkania,
  • nowo zamieszkałych nieruchomości,
  • zmiany sposobu gromadzenia odpadów (np. z niesegregowania na segregację),
  • zmiany właściciela lub danych osobowych właściciela

właściciele nieruchomości1) mają 14 dni na złożenie zmiany/korekty danych zwartych w deklaracji śmieciowej.

Obowiązek wnoszenia opłaty powstaje bez względu na to czy ktoś jest zameldowany czy nie. Liczy się jedynie to, że dana osoba przebywa (zamieszkuje) na terenie nieruchomości.