Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych ponownie otwarty

Odpowiadając na potrzeby mieszkańców informujemy, że z dniem 19 marca 2021 r. (piątek)
zostanie wznowiona praca  Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Humięcino –Koski,gm.Grudusk.

PSZOK będzie czynny w każdy piątek od godz. 8:15 do 14:00.

Jednocześnie prosi się osoby zgłaszające się do punktu o przestrzeganie obowiązujących zasad bezpieczeństwa (noszenie maseczek, rękawiczek ochronnych, zachowanie odpowiedniej odległości oraz stosowania się do ograniczeń w ilości osób obecnych na terenie PSZOK-u).

OŚR.6220.6.2017  

Grudusk, 15.03.2021 r.        

ZAWIADOMIENIE – OBWIESZCZENIE

O ODWOŁANIU ROZPRAWY ADMINISTRACYJNEJ

            Na podstawie § 21 ust 5 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r.  w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku                                 z wystąpieniem stanu epidemii  (Dz. U. z 2021r. poz. 367) oraz art. 33 ust.1 pkt. 9, art. 36 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 poz. 247)