Z dniem 27.01. 2021 Urząd Gminy zostaje otwarty dla interesantów.

Wójt Gminy Grudusk informuję, że w dniu 21 grudnia 2020 roku Rada Gminy Grudusk podjęła nową Uchwalę Nr 143/XVI/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty na terenie Gminy Grudusk. W związku z tym od 1 lutego 2021 roku obowiązują nowe stawki opłaty za odpady komunalne w wysokości:

  • 23,50 zł/mieszkańca/miesiąc -jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny
  • 50,00 zł/mieszkańca/miesiąc - w przypadku prowadzenia nieselektywnei zbiórki odpadów.

INFORMACJA

Pod numerem telefonu (23) 6715012 mieszkańcy Gminy Grudusk mogą uzyskać informacje nt. transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień przeciwko wirusowi SARS-COV-2, lokalizacji i organizacji punktów szczepień oraz zamówienia mobilnego punktu szczepienia.

KOMUNIKAT

Urząd Gminy Grudusk  zamknięty  dla bezpośredniej   obsługi klienta

Od 08  stycznia  2021 r.  do odwołania budynek Urzędu Gminy Grudusk  będzie dostępny wyłącznie  dla pracowników. Prosimy , by załatwianie  spraw urzędowych odłożyć w czasie.

Wszelkie dokumenty, podania i wnioski można będzie złożyć  elektronicznie, bądź poprzez wrzucenie koperty do odpowiedniego pojemnika / urny/ umieszczonego w pobliżu wejścia do Urzędu.

Wyjątkiem będzie rejestracja bieżąca zgonów oraz sporządzenie aktów zgonów.

Apeluję, by z urzędnikami kontaktować się za pośrednictwem internetu lub telefonicznie.

Wszelkiego rodzaju opłaty należy uiszczać przelewami.

Nr telefonu do Urzędu Gminy  - 23 6715 012

Adres e-mail: gmina @grudusk.com

Nr konta bankowego Gminy Grudusk:

23 8220 0004 0000 0169 2000 0004

Nr konta bankowego opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi : 41 8220 0004 0000 0169 2000 0650

Jednocześnie proszę o wyrozumiałość.

                                                                                     Wójt