GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU

 INFORMUJE

IŻ OD MIESIĄCA STYCZNIA 2021 R.  ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE (500+)

BĘDZIE WYPŁACANE DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

NIE ULEGA NATOMIAST TERMIN WYPŁATY POZOSTAŁYCH ŚWIADCZEŃ (ŚR, FA, ZDO)  I BĘDĄ WYPŁACANE TAK JAK DOTYCHCZAS TJ. OKOŁO 25 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.

Wójt Gminy Grudusk informuje, że w Wigilię ( 24 grudnia) Urząd Gminy Grudusk będzie nieczynny.

Wynika to z przypadającego w sobotę ( 26 grudnia ) Święta Bożego Narodzenia.

Koniec Powszechnego Spisu Rolnego 2020 to okazja do podziękowania wszystkim tym, którzy w jakikolwiek sposób wspierali to przedsięwzięcie i przypominali rolnikom o obowiązku spisowym. Najważniejszego badania polskiego rolnictwa nie udałoby się skutecznie przeprowadzić bez zaangażowania lokalnych społeczności i instytucji.