Szanowni Państwo,

dzięki dofinansowaniu z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu ASOS w 2018 r. realizowaliśmy projekt “Seniorze, nie daj się!". Przedstawiciele gminnych rad seniorów z Niechlowa, Wińska i Żmigrodu odbyli szereg szkoleń z zakresu prawa spadkowego, samorządowego, praw konsumenta, bezpieczeństwa oraz zdrowego stylu życia. Każda z grup na zakończenie projektu przygotowała (opracowała scenariusz i nagrała) film dotyczący wybranego zagadnienia. Wszystkie filmy znajdują się na naszej stronie internetowej: http://sarl.wroclaw.pl/projekty/podstrona-1/seniorze-nie-daj-sie/
oraz na profilu Stowarzyszenia na portalu Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCGwwAOIv-Do-HdHiQDB3DKA.

OR-SO.0002.3.2018

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn.zm.) – zwołuję III Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2019 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2031.
  5. Podjęcie uchwał w sprawach:

Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy do właścicieli i zarządców budynków w związku z rozpoczęciem sezonu ogrzewczego 2018/2019 Do pobrania PDF

Urząd Gminy Grudusk informuje, że w dniach

 

24.12.2018/WIGILIA/

 oraz

31.12.2018 /SYLWESTER/

 

WPŁATY

 

PRZYJMOWANE BĘDĄ

DO

GODZINY 9.30