INFORMACJA

GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W GRUDUSKU INFORMUJE,  ŻE W DNIU

 06.12.2018 R. /CZWARTEK/

OD GODZINY 10.00

W BUDYNKU PO BYŁYM OŚRODKU ZDROWIA

BĘDZIE WYDAWANA ŻYWNOŚĆ  DLA PODOPIECZNYCH  OŚRODKA OTRZYMANA Z BANKU ŻYWNOŚCI

                          

  KIEROWNIK GOPS

Niniejszym informuję (zgodnie z otrzymaną w dniu 23.11.2018 r. informacją)  że w dniu 28 listopada 2018 r. o godz. 11:00 w siedzibie Powiatowego Lekarza Weterynarii przy ul. Letniej 17 , 06-400 |Ciechanów przeprowadzone zostanie bezpłatne szkolenie, dotyczące uboju zwierząt na użytek własny, zakończone wydaniem zaświadczenia o przebytym szkoleniu. 

 

Przewodniczący Rady Gminy

Pan Michał Zakrzewski

przyjmuje interesantów pełniąc dyżur

w Urzędzie Gminy Grudusk

(sala konferencyjna, II piętro)

w każdą środę tygodnia

w godzinach 8oo – 10oo