Grudusk, 04 czerwca 2018 r

OR-SO.0002.35.2018

 

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875 z późn.zm.) – zwołuję XXXV Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Grudusk oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i                             Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu za 2017 rok,

"Mazowsze dla Syrii" - zbudujmy szkołę w Yabrud

- Gdzie będą się uczyć nasze dzieci? Jaka jest dla nich przyszłość? - to pytanie, z którym spotykamy się najczęściej po zabezpieczeniu podstawowych potrzeb osób ze stref wojennych, gdzie całe miasta zamienione są w ruiny. Z tym pytaniem spotykamy się też w Syrii, gdzie od początku wojny udzielamy jej ofiarom pomocy humanitarnej. Edukacja jest bowiem jedyną szansą na lepszą przyszłość dla tysięcy najmłodszych, których dzieciństwo przebiega pod wojennym ostrzałem. Bez dostępu do edukacji będą straconym pokoleniem.

Fundamentem, na którym trzeba budować trwały pokój po dramacie wojny jest przyszłość nowego pokolenia – „dzieci wojny”. Ta przyszłość to edukacja i wychowanie wszystkich dzieci: uchodźców wewnętrznych czy ofiar tej wojny. Pomoc Kościołowi w Potrzebie oraz Caritas Polska zapraszają do akcji: „Mazowsze dla Syrii”, której celem jest zebranie 1 mln zł na fundusz budowy szkoły im. Janusza Kusocińskiego – polskiego olimpijczyka.

Inicjatywa Mazowsze dla Syrii ma za cel wesparcie prośby Arcybiskupa Jean-Abdo Arbacha z Homs w Syrii o pomoc w odbudowie szkoły w mieście Yabrud, w diecezji Homs, położonego nieopodal starożytnej Palmiry. Patronem szkoły będzie Janusz Kusociński, wybitny polski sportowiec i patriota, złoty medalista olimpijski z Los Angeles z 1932 roku, który został zamordowany przez nazistów w podwarszawskich Palmirach w 1940 roku. Polskie Palmiry i syryjska Palmira to symboliczne miejsca, w których dokonano zbrodni przeciwko ludzkości i dziedzictwu kulturowemu.

STAVAR - "LUDZIEŃKI" (oficjalny teledysk)

Pomoc Kościołowi w Potrzebie jest międzynarodową papieską organizacją wspierająca ofiary wojny w miejscach ogarniętych przemocą, wojną. PKWP jest obecna ze swoją pomocą w Syrii od samego początku konfliktu. Dzięki pomocy darczyńców kilka tysięcy projektów pomocy humanitarnej i pastoralnej jest współfinansowanych w 140 krajach świata – takich jak: odbudowa domów, szpitali, szkół i kościołów w miejscach katastrof naturalnych i wojen; wsparcie dotyczy też dożywiania i leczenia mieszkańców najbiedniejszych rejonów świata.

Główną misją PKWP jest wspieranie chrześcijan wszędzie tam, gdzie są oni w potrzebie, a szczególnie tam, gdzie są prześladowani.

W akcję "Mazowsze dla Syrii" zaangażowali się również: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Metropolita Warszawski Kazimierz Kardynał Nycz, Wojewoda Mazowiecki, a także wiele innych organizacji i instytucji z obszaru Mazowsza.

 

Jak możesz pomóc

Nr konta: 63102049000000850230555762 z dopiskiem LUDZIEŃKI

Wyślij SMS POD Nr 72405 o treści Ludzienki

koszt SMS 2,46 zł z VAT

Szacowanie strat w uprawach rolnych - ujemne skutki przezimowania

Wójt Gminy Grudusk zawiadamia o możliwości  składania wniosków o oszacowanie zakresu i wysokości szkód, w gospodarstwach rolnych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania roślin uprawnych na terenie gminy Grudusk. Po uzyskaniu odpowiedzi od Wojewody Mazowieckiego dotyczącej powołania komisji, zgłoszenia będą podstawą do sporządzenia protokołu strat. Wnioski można składać w Urzędzie Gminy Grudusk ul. Ciechanowska 54, ( II piętro pok. nr 9); tel.: 23 6715 012 w 17

 do dnia 30 kwietnia 2018 roku. 

Wnioski o oszacowanie szkód - pobierz

UWAGA: Wnioski zgłoszone po terminie nie będą rozpatrywane.