Grudusk, 19 listopada 2018 r

OR-SO.0002.2.2018

 

OGŁOSZENIE

   

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz.994 z późn .zm. z późn.zm.) – zwołuję II Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwał w sprawach:
    • powołania stałych komisji Rady Gminy oraz ustalenia ich składów osobowych i przedmiotu działania,
    • ustalenia miesięcznego wynagrodzenia dla Wójta Gminy.
  1. Sprawy różne, wolne wnioski i zapytania.
  2. Zamknięcie obrad.

II Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 26 listopada 2018 roku o godz.10oo w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Grudusku.

                                                                            Przewodniczący Rady

                                                                        mgr inż. Michał Zakrzewski

                                                                                

Kliknij obraz aby powiększyć

 

Grudusk, 13 listopada 2018 r

INFORMACJA

Na podstawie informacji przekazanej z Wydziału Bezpieczeństwa i Zarzadzania Kryzysowego Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie informuję, że w dniu 14 listopada 2018 r. odbędzie się ćwiczenie p.k. RENEGATE.

W ramach w/w ćwiczenia uruchomione zostaną syreny alarmowe będące w systemie ostrzegania i alarmowania Wojewody Mazowieckiego (Obrony Cywilnej).

                                                                            WÓJT

                                                                    mgr Jacek Oglęcki

Grudusk, 13 listopada 2018 r

OR-SO.0002.1.2018

 

OGŁOSZENIE

 

    Uprzejmie informuję, że Postanowieniem z dnia 13 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Grudusk w celu złożenia ślubowania przez radnych i wójta wybranych w wyborach organów jednostek samorządu terytorialnego przeprowadzonych w dniu 21 października 2018 r., Komisarz Wyborczy w Ciechanowie zwołał I Sesję nowo wybranej Rady Gminy Grudusk na dzień 19 listopada 2018 r. o godz.10:00.

Sesja odbędzie się w Gminnym Ośrodku Kultury w Grudusku.

W załączeniu w/w Postanowienie.

                                                                           Z up. WÓJTA

                                                                      Bogumiła Malinowska

                                                                          Sekretarz Gminy

Postanowienie Komisarza Wyborczego w Ciechanowie I z dnia 13.11.18 - pobierz