Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie wraz z Ministerstwem Środowiska oraz Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaprasza na spotkania dotyczące realizacji Programu priorytetowego „Czyste Powietrze”.

Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego.

W ramach Programu zostanie dofinansowana wymiana źródeł ciepła starej generacji opalanych paliwem stałym na: kotły na paliwo stałe (spełniające założenia Programu), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne oraz pompy ciepła.

Dofinansowywane będą również prace termomodernizacyjne polegające m.in. na dociepleniu przegród zewnętrznych/ wewnętrznych budynku oraz wymianie/ montażu stolarki zewnętrznej.

W ramach powyższej oferty możliwy będzie również zakup i montaż kolektorów słonecznych oraz mikroinstalacji fotowoltaicznej (wyłącznie w formie pożyczek).

Spotkanie odbędzie się 4 października 2018r. (czwartek) o godz. 18.00 w Zespole Placówek Oświatowych w Grudusku,      ul. Szkolna 2.  

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY

Ogłoszenie o naborze wniosków w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze.

Wnioski należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w terminie od 19 września 2018 r. od godz. 8.00. do 30 czerwca 2027 r. do godz. 24.00.

• Formą składania wniosku jest wersja elektroniczna poprzez:
- aplikację internetową (tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie WFOŚiGW)
- użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne równoważne podpisowi własnoręcznemu
- użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości zastosowania podpisu profilem zaufanym ePUAP lub podpisu kwalifikowanego, przesyła poprzez Portal Beneficjenta WFOŚiGW wersję elektroniczną wniosku, drukuje wniosek i wysyła jego wersje papierową wraz z wymaganymi załącznikami drogą pocztową na adres WFOŚiGW.
• W przypadku, gdy wnioskodawca nie ma możliwości złożenia wniosku drogą elektroniczną, dopuszczalne jest złożenie wniosku wraz z załącznikami jedynie w formie papierowej (formularz do pobrania w siedzibie WFOŚiGW lub jego oddziale

link do Portalu Beneficjenta

Dokumenty dotyczące programu dostępne są na Stronie Głównej z zakładce Czyste Powietrze.

Ogłoszenie o naborze [pobierz]

Urząd Gminy Grudusk

Informuje

Że obsługę przejazdów do szkół średnich oraz pasażerskich jadących w kierunku Ciechanowa przejmie firma Sonimax  - Transport  s.c.

Rozkład jazdy wraz z informacjami o cenach biletów jednorazowych jak i miesięcznych znajduje się poniżej .

Rozkład Jazdy - pobierz

Ceny biletów miesięcznych i jednorazowych  - pobierz