Informujemy, że 1 grudnia 2017 roku minie 150 rocznica urodzin prof. Ignacego Mościckiego , naukowca, wynalazcy, budowniczego polskiego przemysłu chemicznego, polityka niepodległościowego, w a w latach 1926-1939 Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Ignacy Mościcki urodził się 1 grudnia 1867 roku w szlacheckiej rodzinie o tradycjach patriotycznych w Mierzanowie gmina Grudusk.

Po ukończeniu szkoły realnej w Warszawie w 1887 r. studiował chemię na Politechnice Ryskiej, następnie w Londynie kontynuował naukę w Technical College w Finsbury, a w 1897 r. rozpoczął studia uzupełniające z zakresu fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryburgu. Tam też rozpoczął pracę naukową, a od 1912 r. był profesorem zwyczajnym technologii chemii nieorganicznej i elektrochemii technicznej na Politechnice Lwowskiej. W roku 1925 został wybrany na stanowisko rektora Politechniki Lwowskiej, jednak tej funkcji nie pełnił, ponieważ jesienią 1925 r. objął Katedrę Elektromechaniki Technicznej Politechniki Warszawskiej.

1 czerwca 1926 r. został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe na urząd Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej., który pełnił do 30 września 1939 r.

W grudniu 1939 r. uzyskał zgodę na wyjazd do Szwajcarii, gdzie spędził ostatnie lata swego życia. Zmarł 2 października 1946 r. na emigracji w Versoix nieopodal Genewy.

Prof. Ignacy Mościcki był autorem ponad 60 prac naukowych, ponad 40 patentów polskich oraz zagranicznych, a jego największym sukcesem naukowym było opracowanie przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. Z jego inicjatywy i w wyniku jego działań w latach 1928-1930 zostały wybudowane Państwowe Zakłady Związków Azotowych w Tarnowie, a dzielnicę, w której powstały te zakłady na jego cześć nazwano Mościcami.

 

 

PROGRAM OBCHODÓW 150 ROCZNICY URODZIN PROF. IGNACEGO MOŚCICKIEGO-

PREZYDENTA RP W LATACH 1926-1939

W GMINIE GRUDUSK

 

 Dnia 30.XI. 2017 r. godz. 17.00 /sala widowiskowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu/

W programie:

- Wykład Pana mgr Lecha Zduńczyka pt.” Wokół genealogii Mościckich”

- Wystawa „ Ignacy Mościcki –Prezydent rodem z Mazowsza”

- Koncert Wojciecha Gęsickiego.

Dnia 1.XII.2017 r.

godz. 8.30 - spotkanie przed pomnikiem Ignacego Mościckiego w Mierzanowie/złożenie kwiatów i zapalenie zniczy/,

godz. 9.00 - program słowno-muzyczny w Szkole Podstawowej w Humięcinie pt.” Ignacy Mościcki –Prezydent RP.

Dnia 3.XII.2017 r.

Godz. 11.30 – Uroczysta Suma w Kościele Parafialnym w Łysakowie w intencji zmarłego Prezydenta RP Ignacego Mościckiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach

ORGANIZATORZY

Grudusk, 22 listopada 2017 r

OR-SO.0002.30.2017

 

OGŁOSZENIE

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r., poz.1875) – zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Interpelacje, wolne wnioski i zapytania.
  4. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  5. Analiza głównych założeń projektu budżetu gminy na 2018 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031.
  6. Ocena wykonania „Gminnego programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w Gminie Grudusk na lata 2013-2016”
  7. Podjęcie uchwał w sprawach: