Zaproszenie - pobierz

Program "DOBRY START"
W dniu 1 czerwca 2018r. Premier Mateusz Morawiecki podpisał rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry Start”.

Głównym celem tego programu jest wyrównanie szans wśród uczniów. Ma charakter powszechny i dlatego wsparciem z programu zostaną objętej rodzin z dziećmi w wieku szkolnym bez względu na dochód.

Świadczenie „Dobry Start” przysługuje raz w roku na rozpoczęcie roku szkolnego do ukończenia 20. roku życia, a w przypadku dziecka lub osoby uczącej się legitymującej się orzeczeniem o niepełnosprawności do 24. roku życia w wysokości 300 zł.

 

Termin zgłaszania uwag do projektów MPZP

Urząd Gminy Grudusk informuje,

że w związku z prowadzonymi konsultacyjnymi społecznymi Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego dla miejscowości: Wiśniewo, Przywilcz, Łysakowo, Leśniewo Dolne, Rąbież Gruduski termin składania ostatecznych uwag do projektów planów przedstawionych na spotkaniu w dniu 11 lipca 2018 r. wyznaczony został do dnia 23 lipca 2018 r.

NOWY OKRES ŚWIADCZENIOWY 2018/2019

Szanowni Państwo, wnioski na nowy okres świadczeniowy/zasiłkowy o ustalenie prawa do:

  • świadczeń rodzinnych
  • świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
  • świadczenia wychowawczego z Programu „Rodzina 500+”
  • świadczenia dla ucznia „Dobry start” 300+

można składać:

- od dnia 1 lipca 2018r. drogą elektroniczną za pośrednictwem Platformy EPUAP, bankowości elektronicznej, Portalu  Informacyjnego Emp@tia, PUE ZUS;
- od dnia 1 sierpnia 2018r. osobiście w siedzibie  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku, ul. Ciechanowska 54, 06-460 Grudusk.

Wnioski należy składać do instytucji właściwej ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy (nie zameldowania).