Z uwagi na zagrożenie koronawirusem  Wójt Gminy Grudusk prosi interesantów Urzędu Gminy o załatwianie niezbędnych spraw elektronicznie lub telefonicznie.

W miarę możliwości wszelkiego rodzaju opłaty powinny być uiszczane przelewami.

Istnieje również możliwość załatwienia spraw poprzez platformę e-PUAP.

Ponadto apelujemy, aby mieszkańcy Gminy (poza Radnymi i Sołtysami) nie brali udziału w obradach zwołanej na 25.03.2020 r. Sesji Rady Gminy.

Przebieg obrad można będzie śledzić online

 

Nr telefonu do Urzędu Gminy 236715012 lub 236715070

Adres email  - Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Nr konta bankowego Gminy Grudusk :

23 8220 0004 0000 0169 2000 0004

Nr konta bankowego „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi”:

41 8220 0004 0000 0169 2000 0650

 Grudusk, 11 marca 2020 r

OGŁOSZENIE

                                                          

     Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz.506 z późn.zm.) – zwołuję XIII Sesję Rady Gminy Grudusk z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Sesji i przyjęcie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołów z poprzednich Sesji.
  3. Informacja Wójta Gminy i Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
  4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Grudusku za 2019 rok oraz z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani w 2019 roku.
  5. Sprawozdanie z realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny w Gminie Grudusk na lata 2017-2019”.
  6. Podjęcie uchwał w sprawach: