Tarcza antykryzysowa - zmiany od 4 maja 2021 r.

Takie zmiany wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U z 2021 r., poz. 713). Rozporządzenie w zakresie pomocy udzielanej przez ZUS wejdzie w życie 4 maja 2021 r. [1]

Po zmianie przepisów, przedsiębiorcy z określonych branż będą mogli wystąpić o zwolnienie z obowiązku opłacania należności z tytułu składek:

OD 19 KWIETNIA 2021 r.

WZNAWIAMY

ZAJĘCIA SPORTOWE NA ORLIKU

W RAMACH PROJEKTU

„LOKALNY ANIMATOR SPORTU”

 

Na mocy postanowień Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, sport powraca na Orliki.

W ograniczonym zakresie, na ściśle określonych zasadach możliwa jest organizacja zajęć sportowych na obiektach otwartych.

W zajęciach może uczestniczyć maksymalnie 25 osób. Uczestnicy zobowiązani są do dezynfekcji rąk przed i po zajęciach. Między zajęciami niezbędna jest 15-minutowa przerwa.

Zajęcia będą organizowane od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 16.00 do 20.00.

 

Godziny zajęć dla poszczególnych grup:

16.00 – 16.45 – uczniowie szkół podstawowych

17.00 – 18.15 – uczniowie szkół ponadpodstawowych

18.30 – 20.00 – dorośli

Zachęcamy do udziału.

XXXV Zgromadzenie Ogólne Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej

Poznań, 22 kwietnia 2021 r, godz. 10.30

 

Instrukcja rejestracji, zasady uczestnictwa.

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zaproszeniem, z dnia 19 marca 2021 roku, XXXV Zgromadzenie Ogólne przeprowadzone będzie z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej wg. następujących zasad (są one doprecyzowane w projekcie regulaminu obrad):

1.       Rejestracja uczestnictwa i logowanie się, celem udziału osób reprezentujących gminę członkowską w Zgromadzeniu, odbywa się za pośrednictwem strony www.zgwrplive.pl. korzystając z przycisku zarejestruj sie iako delegat.

2.       Reprezentujący gminy członkowskie Wójtowie/Burmistrzowie (delegaci) lub inne upełnomocnione przez nich osoby (oryginał druku pełnomocnictwa musi być przesłany do biura Związku do dnia Zgromadzenia) rejestrują się wykorzystując przesłany w mailu kod/klucz do rejestracji. Każdy indywidualnie generuje własne hasło.

3.       Rejestracja rozpoczyna się 8 kwietnia 2021 r. i zakończona będzie 17 kwietnia br.

4.       Po upływie tego terminu przedstawiciel reprezentujący gminę członkowską, który z ważnych przyczyn nie dotrzymał terminu, zostanie zarejestrowany na indywidualny wniosek zgłoszony do Biura Związku.

5.       W dniu 22 kwietnia br. delegacie mogą się zalogować poprzez stronę www.zgwrplive.pl na transmisję z obrad Zgromadzenia od 9.45 z wykorzystaniem podanego przy rejestracji konta mailowego i hasła.

6.       Delegaci mają możliwość zabrania głosu on-line podczas obrad Zgromadzenia Ogólnego Związku poprzez połączenie telefoniczne (numer telefonu i kod PIN będzie udostępniony na czacie na początku Zgromadzenia). Przed połączeniem delegaci informują o zamiarze zabrania głosu na czacie Zgromadzenia, wskazując punkt porządku obrad, w którym zamierzają zabrać głos. Po zainicjowaniu dyskusji w określonym punkcie obrad Przedstawiciele gmin łączą się poprzez wskazany numer telefonu i wpisanie PIN, a Przewodniczący kolejno udostępnia im głos. Długość wystąpienia nie może przekroczyć 3 minut.

 

7.       Delegat, który nie zgłosi chęci zabrania głosu w sposób określony w punkcie 6, może w każdym czasie podczas obrad Zgromadzenia zabrać głos w formie pisemnej na czacie.

8.       Przewodniczący obrad rozpoczyna głosowanie, które trwa 3 minuty. Na ekranach delegatów wyświetlają się informacje z tytułem głosowania i trzy przyciski (za, przeciw i wstrzymuję się od głosu). Oddanie głosu odbywa się poprzez „kliknięcie" określonego pola. Bezpośrednio po głosowaniu Przewodniczący obrad ogłasza jego wyniki.

9.       W Zgromadzeniu mogą uczestniczyć inne osoby, nie będące oficjalnymi reprezentantami gmin członkowskich (inne osoby z gmin, dziennikarze, itp.). Rejestrują się one również poprzez stronę www.zgwmlive.pl wybierając przycisk - zarejestruj się jako uczestnik. Liczba miejsc dla uczestników jest ograniczona, Związek zastrzega sobie rejestrację „uczestników" po wyczerpaniu puli dostępnych miejsc. Uczestnicy tylko obserwują przebieg Zgromadzenia (nie mają możliwości wypowiedzi, głosowania i dostępu do czatu).

10.   Każdy delegat ma prawo uczestniczyć w oficjalnej próbie technicznej Zgromadzenia Ogólnego Związku, która miała miejsce w dniu 19 kwietnia 2021 r. ogodz. 10.00. Na transmisję w próbie technicznej logujemy się podobnie jak to zostało opisane w punkcie 5.

11.   Aby uczestniczyć w wydarzeniu bez zakłóceń, prosimy o skorzystanie z aktualnych wersji przeglądarki internetowej, którą Państwo wykorzystacie do połączenia, a także wyłączenie Adblock oraz włączenie obsługi JavaScript i ciasteczek COOKIES w przeglądarce.

12.   Przed Zgromadzeniem i w jego trakcie, w przypadku jakichkolwiek pytań/problemów prosimy o kontakt e-mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie - 61 8 517 418 lub 605 85 35 65.