Numer rachunku bankowego na który należy wpłacać podatki i opłaty lokalne

23 8220 0004 0000 0169 2000 0004