W związku z działaniami priorytetowymi w okresie od 01.01.2017r do 30.04.2017r roku podczas służby Wydział Ruchu Drogowego dokonywał kontroli pomiaru prędkości celem poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym w rejonie służbowym nr 14 na terenie gminy Grudusk. W powyższym okresie funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego za przekroczenia dozwolonej prędkości nałożyli 35 mandatów karnych.

Za przekroczenie dozwolonej prędkości powyżej 51 km/h- jeden mandat, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 41-50 km/h - dwa mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości 0 31-40 km/h- 3 mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 21-30 km/h dwadzieścia cztery mandaty, za przekroczenie dopuszczalnej prędkości o 11 -20 km/h pięć mandatów.

W/g danych informatycznych KSIP na dzień 30.04.2017roku

Sporządził:

mł. asp. Rafał Brzeziński

W związku z działaniami priorytetowymi w okresie od stycznia 2017r do maja 2017 dokonano szeregu spotkań społecznych na temat bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk. Podczas spotkań wzięto pod uwagę analizę stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego w I półroczu oraz zgłoszenia mieszkańców. Omówiono działania Policji na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym oraz przestrzegania ustawy alkoholowej w miejscach objętych zakazami, w szczególności kontroli uczestników ruchu drogowego ukierunkowanej na eliminowanie z udziału w nim kierujących po użyciu alkoholu oraz karanie za wykroczenia nieprzestrzegania dozwolonej prędkości i spożywania alkoholu w miejscach zabronionych.

W okresie objętym kontrolą działania na rzecz bezpieczeństwa na terenie gminy Grudusk koncentrowały się na działaniach prewencyjnych, w szczególności na kontroli uczestników ruchu drogowego oraz osób nie stosujących się do Ustawy o Wychowaniu w Trzeźwości i Przeciwdziałaniu Alkoholizmowi

Sporządził:

mł. asp. Rafał Brzeziński