Wzory formularzy i deklaracji podatkowych:
UCHWAŁA Nr 57/IX/2015 z dnia 25 Listopada 2015 roku pobierz
 
W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 54/IX/2015 z dnia 25 listopada 2015r. pobierz
 
Podatek od środków transportowych:
UCHWAŁA Nr 55/IX/2015 z dnia 25 listopada 2015r. pobierz
 
Podatek od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 53/IX/2015 z dnia 25 listopada 2015r. pobierz
 
Podatek rolny: 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 r. pobierz
 
Podatek leśny: 
Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. pobierz
 Wzory formularzy i deklaracji podatkowych:
UCHWAŁA Nr 247/XLIII/2014 z dnia 29 października 2014 roku pobierz
 
W sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 188/XXXIV/2013 z dnia 27 listopada 2013r. pobierz
 
Podatek od środków transportowych:
UCHWAŁA Nr 189/XXXIV/2013 z dnia 27 listopada 2013r. pobierz
 
Podatek od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 187/XXXIV/2013 z dnia 27 listopada 2013r. pobierz
 
Opłata targowa:
UCHWAŁA Nr 73/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Podatek rolny: 
UCHWAŁA Nr 246/XLIII/2014 z dnia 29 października 2014 r. pobierz
 
Podatek leśny: 
- obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS pobierz
 Podatek od środków transportowych:
UCHWAŁA Nr 127/XXV/2012 z dnia 28 listopada 2012r. pobierz
 
Podatek od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 125/XXV/2012 z dnia 28 listopada 2012r. pobierz
 
Opłata targowa:
UCHWAŁA Nr 73/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Podatek rolny: 
UCHWAŁA Nr 124/XXV/2012 z dnia 28 listopada 2012r. pobierz
 
Podatek leśny: 
- obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS pobierz
 

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

informuje:
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej
powinien zbierać faktury VAT

  • w terminie od 1 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r.,
  • w terminie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 sierpnia 2015 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2015 r. do 31 lipca 2015 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015 r.

       

Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych

Pieniądze wypłacane będą w terminach:
1 - 30 kwietnia 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

1 - 31 października 2015 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie

gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej  

Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379, z późniejszymi zmianami ogłoszonymi w Dz. U. z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 171, poz. 1016 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2013 r. poz. 559)

 pobierz plik (.pdf 236 KB)

Obwieszczenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie przekazywania gminom dotacji celowej na postępowanie w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i jego wypłatę (Dz. U. z 2013 r. poz. 1339)

 pobierz plik (.pdf 841 KB)       Podatek od środków transportowych:
UCHWAŁA Nr 74/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Podatek od nieruchomości:
UCHWAŁA Nr 72/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Opłata targowa:
UCHWAŁA Nr 73/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Podatek rolny: 
UCHWAŁA Nr 71/XIV/2011 z dnia 30 listopada 2011r. pobierz
 
Podatek leśny: 
- obowiązują stawki wynikające z komunikatu Prezesa GUS pobierz