KARTA INFORMACYJNA

ZAŚWIADCZENIE O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO, OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Komórka odpowiedzialna :

Referat finansowy

Osoba właściwa do załatwienia sprawy:

Pani Elżbieta Miksa

Pani Justyna Siuda

Adres:

06-460 Grudusk ul. Ciechanowska 54

piętro I, pok. Nr 1

Telefon:

Fax:

(023) 6715012

(023) 6715012

Podstawa prawna:

Art. 306a-306h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019r. poz. 900 ze zm.)

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o wydanie zaświadczenia o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ,od środków transportowych

                                                                                                                                                       

Formularz do pobrania:

Wniosek - pobierz

Opłaty:

Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł

Forma załatwienia sprawy:

 

Zaświadczenie o o figurowaniu w ewidencji podatników podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego ,od środków transportowych

Termin załatwienia sprawy:

W terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku

Tryb odwoławczy:

Odmowa wydania zaświadczenia lub zaświadczenia o treści żądanej przez osobę ubiegającą się o nie następuje w drodze postanowienia, na które służy zażalenie.

Informacje dodatkowe:

-

Lista typów plików zamieszczanych na stronie www: .csv, .jpg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx, .odt, .ods, .txt, .rtf., zip, winrar