Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi pojawił się komunikat dotyczący pomocy dla poszkodowanych producentów rolnych, którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia przymrozków wiosennych w roku 2017.

Poszkodowani mogą składać od dnia 13 września 2017 r. do dnia 27 września 2017 r. do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wniosek o udzielenie pomocy. Jednym z wymaganych załączników jest protokół oszacowania zakresu i wysokości skód w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej potwierdzony przez Wojewodę1.

1Szczegóły dotyczące programu znajdują się na stronie www.minrol.gov.pl