Miejsce przebywania psa:
Hotel Dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne w spadku Wojtyszki 18,
 98-277 Brąszewice.
Telefon 512 324 940

NR. 1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NR. 2 Nr chip 616 093900800460