Rok szkolny 2016/2017 Informacje dla rodziców i uczniów dowożonych do szkół na terenie Gminy Grudusk w roku szkolnym 2016/2017


 

Odwóz dzieci ze szkoły

DUŻY AUTOBUS SZKOLNY

 

I KURS

13.25 Grudusk – Łysakowo - szkoła w Humięcinie – Mierzanowo – Kozły – Humięcino –Zakrzewo - Humięcino Andrychy – Stawy - Leśniewo Dolne – Stryjewo - Humięcino Koski

II KURS

14.30 – Grudusk - Łysakowo - szkoła w Humięcinie – Mierzanowo – Kozły – Humięcino –Zakrzewo - Humięcino Andrychy - Leśniewo Dolne – Stawy – Stryjewo – Humięcino Koski


MAŁY AUTOBUS SZKOLNY

13.30 Grudusk – Purzyce Trojany – Borzuchowo – Purzyce Rozwory – Sokólnik

13.45 Grudusk – Kołaki

14.15 Grudusk – Wiśniewo – Pszczółki - Strzelnia

14.30 Grudusk – Przywilcz – Nieborzyn- Stryjewo

15.10 Grudusk – Rąbież Gruduski – Wiksin- Żarnowo

UWAGA:

Organ prowadzący szkoły zastrzega zmiany w niniejszym rozkładzie.

Dowożenie:


Autobus mały

I kurs: 6.55 – Stryjewo Wielkie

7 .00 – Nieborzyn

7.05 – Przywilcz

II kurs: 7.20 – Purzyce Trojany + Borzuchowo

7.25 – Purzyce Rozwory

7.27 - Sokólnik

III kurs: 7.40 – Pszczółki Czubaki

7.45 - Strzelnia

7.48 – Pszczółki Szerszenie

7.52 – Pszczółki Górne

7.55 – Wiśniewo

IV kurs: 8.10 - Łysakowo

8.20 – Mierzanowo

8.25 - Kozły

Autobus Duży

I Kurs: 6.45 – Mierzanowo

6.50 - Łysakowo

6.55 - Humięcino

7.00 – Zakrzewo

7.05 – Humięcino – Andrychy

7.10 – Leśniewo Górne

7.15 – Leśniewo Dolne

7.25 – Humięcino – Klary

7.30 – Humięcino – Koski

II Kurs: 7.40 – Żarnowo

7.45 - Wiksin

7.50 - Rąbież Gruduski

7.55 - Kołaki

III Kurs – do Szkoły Podstawowej w Humięcinie

8.00 – Stryjewo Wielkie

8.05 – Humięcino – Klary

8.10 – Leśniewo Dolne

8.15 - Leśniewo Górne

8.20 - Humięcino – Andrychy

8.25 - Zakrzewo

UWAGA: Godziny dowozu dzieci mogą ulec niewielkim zmianom.

Kolejność odwożenia ustalona zostanie po otrzymaniu przez organ prowadzący rozkładów zajęć lekcyjnych i ogłoszona podczas inauguracji roku szkolnego.