INFORMACJA WÓJTA GMINY GRUDUSK o wykonaniu budżetu jst według stanu na koniec III kwartału 2020 roku - pobierz